Rudbeckia laciniata L. — Coneflower — Rudbekia naga (Herb)

Status in Poland

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Recorded in the wild; established and expanding

Species is not controlled; species should be controlled becasue it is an invasive or potentially invasive alien species and effective control methods are known

Species description and biology

Diet: Autotroph

Impact

Impact type:

 • Competition, Scale of impact: Serious
  Affected taxon: brak danych
  (Information comes from area, where the data was collected, is not defined)

Introduction

Earliest introduction/record: in 1787

Types of transport to Poland:

 • For some introductions there is no data on type of transport to Poland

Pathways of introduction:

 • Ornamental plant trade/keeping

Vectors of introduction:

 • No data

Types of introduction into natural environment in Poland:

 • Unintentional; escape into the environment from captivity/culture

References

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Rudbeckia laciniata link
 • Kornaś J 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. W: Szafer W., Zarzycki K. (red.). Szata roślinna Polski. 1: 95-128. PWN, Warszawa
 • Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. 1: 95-128 .
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Nowiński M. 1960. Chwasty i człowiek 1-205. Poznańskie Tow. Przyj. Nauk, Poznań
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. 1, 2: (1) 242, (2) 435. Wydawnictwa UW, Warszawa
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa Rozpr. habilitacyjne UJ 32: 1-213.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Phylum: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Ordo: Asterales
Family: Asteraceae

English synonyms: Cutleaf coneflower; Cut-leaved coneflower; Golden glow; Greenheaded coneflower; Lance-leaf; Rudbeckia; Rudbeckia 'Herbstsonne'; Tall coneflower; Thimbleweed; Wild golden-glow

Polish synonyms: Roztocznica naga