Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2018. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 299
 • Obserwacji 346447
 • Odwiedzonych pól atlasowych 632

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2017 roku

 1. kapturka Sylvia atricapilla (21-02)
 2. czajka Vanellus vanellus (19-02)
 3. siewka złota Pluvialis apricaria (19-02)
 4. żuraw Grus grus (19-02)
 5. uszatka błotna Asio flammeus (17-02)
 6. włochatka Aegolius funereus (15-02)
 7. mewa siodłata Larus marinus (12-02)
 8. cietrzew Tetrao tetrix (11-02)
 9. puszczyk uralski Strix uralensis (05-02)
 10. grzywacz Columba palumbus (29-01)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.