Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 307
 • Obserwacji 512438
 • Odwiedzonych pól atlasowych 680

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2018 roku

 1. jerzyk Apus apus (23-04)
 2. słowik szary Luscinia luscinia (22-04)
 3. muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca (21-04)
 4. kania czarna Milvus migrans (21-04)
 5. dubelt Gallinago media (19-04)
 6. gajówka Sylvia borin (19-04)
 7. słowik rdzawy Luscinia megarhynchos (17-04)
 8. kania ruda Milvus milvus (17-04)
 9. brzegówka Riparia riparia (17-04)
 10. rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida (15-04)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.