Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2018. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 304
 • Obserwacji 412180
 • Odwiedzonych pól atlasowych 652

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2017 roku

 1. orlica Larus ichthyaetus (23-07)
 2. kurhannik Buteo rufinus (25-06)
 3. warzęcha Platalea leucorodia (22-06)
 4. pomurnik Tichodroma muraria (22-06)
 5. świstunka zielonawa Phylloscopus trochiloides (22-06)
 6. płochacz halny Prunella collaris (13-06)
 7. lelek Caprimulgus europaeus (05-06)
 8. świergotek polny Anthus campestris (04-06)
 9. czapla modronosa Ardeola ralloides (01-06)
 10. kraska Coracias garrulus (28-05)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.