Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 308
 • Obserwacji 550018
 • Odwiedzonych pól atlasowych 683

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2018 roku

 1. kropiatka Porzana porzana (09-06)
 2. pomurnik Tichodroma muraria (09-06)
 3. zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta (08-06)
 4. siewnica Pluvialis squatarola (31-05)
 5. kraska Coracias garrulus (21-05)
 6. świstunka zielonawa Phylloscopus trochiloides (21-05)
 7. biegus płaskodzioby Limicola falcinellus (18-05)
 8. świergotek polny Anthus campestris (14-05)
 9. ostrygojad Haematopus ostralegus (11-05)
 10. dziwonia Carpodacus erythrinus (10-05)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.