Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 306
 • Obserwacji 492716
 • Odwiedzonych pól atlasowych 680

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2018 roku

 1. perkoz rogaty Podiceps auritus (18-02)
 2. kszyk Gallinago gallinago (16-02)
 3. słonka Scolopax rusticola (16-02)
 4. kopciuszek Phoenicurus ochruros (15-02)
 5. orzeł przedni Aquila chrysaetos (13-02)
 6. pliszka siwa Motacilla alba (12-02)
 7. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (11-02)
 8. bocian biały Ciconia ciconia (10-02)
 9. dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus (10-02)
 10. bernikla kanadyjska Branta canadensis (09-02)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.