Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 312
 • Obserwacji 618620
 • Odwiedzonych pól atlasowych 660

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2019 roku

 1. podgorzałka Aythya nyroca (17-02)
 2. włochatka Aegolius funereus (16-02)
 3. kszyk Gallinago gallinago (10-02)
 4. markaczka Melanitta nigra (10-02)
 5. pliszka siwa Motacilla alba (10-02)
 6. pójdźka Athene noctua (09-02)
 7. głuszec Tetrao urogallus (03-02)
 8. mewa romańska Larus michahellis (03-02)
 9. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos (31-01)
 10. dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus (31-01)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym z podziałem na okresy

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.