Wyniki

Strona prezentuje wstępne wyniki prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 321
 • Obserwacji 684751
 • Odwiedzonych pól atlasowych 662

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2019 roku

 1. mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei (11-06)
 2. zaroślówka Acrocephalus dumetorum (11-06)
 3. perkoz rogaty Podiceps auritus (03-06)
 4. żwirowiec łąkowy Glareola pratincola (01-06)
 5. czapla modronosa Ardeola ralloides (27-05)
 6. świergotek polny Anthus campestris (26-05)
 7. pasterz Pastor roseus (25-05)
 8. czuprynka Mareca falcata  (25-05)
 9. wójcik Phylloscopus trochiloides (25-05)
 10. biegus płaskodzioby Calidris falcinellus (19-05)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80
 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.