dbPtak

— projekt, którego celem jest tworzenie i rozwijanie ogólnodostępnych narzędzi internetowych do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych o obserwacjach ptaków.

Atlas ptaków lęgowych i zimujących
Polski południowo-wschodniej 2014–2020

Celem projektu jest uzyskanie informacji o aktualnym rozmieszczeniu awifauny lęgowej i zimującej Polski południowo-wschodniej oraz ocena jej liczebności. Aktualnie w bazie:

  • gatunków 312
  • obserwacji 617714
  • pól atlasowych 660

Więcej »

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego

Spis odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa i Afryka Północna). Spis odbywa się między 1 a 15 lipca. Aktualnie w Polsce zadeklarowano kontrole 90 % gmin.

Więcej »