Ambrosia trifida L.

Information in Alien Species in Poland database are purely scientific and not legally binding.

Status

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Data on population status were not completed

References

  • Invasive Species Compendium 2008. Ambrosia trifida link
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Life form: Herb

Phylum: Magnoliophyta
Class: Magnoliopsida
Order: Asterales
Family: Asteraceae