Bunias orientalis L. – Rukiewnik wschodni – Turkish wartycabbage

Informacje w bazie danych Gatunki obce w Polsce nie są prawnie wiążące. Mają one charakter naukowy.

Status

Gatunek obcy na całym obszarze, na którym występuje lub występował w Polsce

Występuje obecnie w środowisku

Rozmnaża(ł) się w środowisku

Liczebność lub/i zasięg zwiększają się

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Roślina roczna lub bylina

Występowanie

Mapa występowania

Pola atlasowe na mapie przedstawiają miejsca stwierdzeń gatunku, a punkty – miejsca jego introdukcji.

Informacje, które mogłyby uzupełnić mapę występowania gatunku, można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: rozpowszechniony na całym obszarze

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1858

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Celowo sprowadzony w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

 • Białecka K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 10: 7-149.
 • Fiek E. 1881. Flora von Schlesien 571. Breslau, Verlag J. U. Kern
 • Holzfuss E. 1937. Beitrag zur Adventivflora von Pommern Dohrniana 16: 94-130.
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A. 30: 1-182.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1996. Distribution and habitats of Bunias orientalis in the northern sub-Tatra region. Oecologia Motana 5: 79-82.. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Brassicales
Rodzina: Brassicaceae

Synonimy angielskie: Turkish rocket