Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) – Sterniczka jamajska – Ruddy duck

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym

Nieinwazyjny gatunek obcy

Sterniczka jamajska krzyżuje się z globalnie zagrożoną sterniczką europejską, co stanowi główny czynnik odpowiedzialny za spadek liczebności gatunku europejskiego. W Polsce brak lęgowej populacji sterniczki europejskiej, dlatego sterniczki jamajskiej nie można uznać za gatunek inwazyjny na obszarze naszego kraju. Tym niemniej, w związku z globalnym zagrożeniem sterniczki europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami (m. in. Konwencji Berneńskiej), należy dążyć do eliminacji wszystkich osobników sterniczki jamajskiej stwierdzanych w Polsce (dotyczy to również krzyżówek między obydwoma gatunkami sterniczek).

Rodzaj organizmu: Ptak

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Aves
Rząd: Anseriformes
Rodzina: Anatidae