Phytophthora alni subsp. alni Brasier & Kirk – Phytophthora alni podgat. alni – Phytophthora alni subsp. alni

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Status populacji nie został określony

Inwazyjny gatunek obcy

Phytophthora alni subsp. alni poraża zarówno młode siewki jak i kilku-kilkunastoletnie drzewa olszy. Objawy chorobowe na młodych siewkach to przejaśnienia liści wierzchołkowych lub/i zgnilizna podstawy pędu, natomiast na porażonych drzewach można obserwować małe, rzadkie i często żółte listowie, wczesne i nadmierne owocowanie, tworzenie małych, nietypowych szyszek oraz rdzawe lub smoliste wysięki na pniach.

Ogólna charakterystyka

Siedliska w zasięgu rodzimym

Lasy - na siewkach jak i kilkunastoletnich olchach. Gatunek ten często izoluje się z drzewostanów okresowo podtapianych wodą, bądź rosnących wzdłuż rzek i strumieni

Wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną i na gospodarkę

Sposoby wykorzystywania przez człowieka

  • Sposób wykorzystania gatunku jest trudny do zaklasyfikowania

Występowanie

Okoliczności poprzedzające introdukcję do Polski

Phytophthora alni subsp. alni po raz pierwszy stwierdzono w Wielkiej Brytanii i niemal w tym samym czasie pojawiło się ono także we Francji, a potem w Austrii. Duże szkody powstały w Niemczech na skutek handlu zakażonymi sadzonkami i ich wysadzeniem wzdłuż brzegów rzek w celu ich umocnienia. Choroba olszy powodowana przez Phytophthora alni subsp. alni szybko rozprzestrzeniła się w dół rzek, powodując zamieranie olszy rosnących w najbliższym sąsiedztwie wody.

Mapa występowania

Obszary na mapie przedstawiają miejsca stałego występowania gatunku. Natomiast punkty na mapie przedstawiają miejsca introdukcji lub/i miejsca pojedynczych stwierdzeń gatunku, które nie zawsze są tożsame z jego aktualnym występowaniem w danej lokalizacji.

Informacje, kóre mogłyby upełnić mapę wystętpowania gatunku można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Sposób rozprzestrzeniania się po introdukcji

Dane na temat sposobu dyspersji po introdukcji do Polski sa niepewne W Polsce w latach 2003-2004 Phytophthora alni subsp. alni wyizolowano z kilkunastu stanowisk nadrzecznych i leśnych, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju, ale także nad Odrą i północnej części Polski. Patogen ten może rozprzestrzeniać się z siewkami olszy, z prądem wody, poprzez szyszki opadające na ziemię, a także może być roznoszony przez ptaki brodzące w wodzie, opony pojazdów i narzędzia do pielęgnacji roślin.

Literatura

  • Trzewik A., Orlikowska T., Orlikowski L.B. 2009. Identyfikacja i wykrywanie Phytophora alni na olszy Progress in Plant Protection 49: 746-750. link

Rodzaj organizmu: Mikroorganizm (bakterie, pierwotniaki itp.)

Typ: Myxomycota
Klasa/Gromada: Phycomycota
Rząd: Peronosporales
Rodzina: Pythiaceae