Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) – Gęsiówka egipska – Egyptian goose

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

W 2007 r. stwierdzono pierwszy lęg w Polsce. W 2008 r. liczebnośc populacji lęgowej wynosiła 3 pary.

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy

Podobnie jak w innych krajach europejskich, w przypadku wzrostu liczebności populacji, gatunek może negatywnie oddziaływać na rodzima faunę.

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

W ubarwieniu gatunku przeważa kolor rdzawy oraz brąz ciemniejszy na wierzchniej części ciała, jaśniejszy na spodzie. Pokrywy skrzydłowe białe. Głowa i szyja brązowo kreskowane z brunatną plamą wokół oczu. Dziób czerwonawy z czarnymi skrajami. Oprócz osobników rdzawo-brązowych, występują także ptaki o barwie szarej i o ubarwieniu pośrednim. Osiąga 63 - 73 cm długości ciała. Potomstwo gęsiówki egipskiej ma barwę szarobrązową, bez ciemnych plam wokół oczu i w dolnej części piersi. Samice nieznacznie są mniejsze od samców. Jest to gatunek roślinożerny. Miejsca lęgowe budowane są wyłącznie przez samice zazwyczaj na drzewach. Okres rozmnażania trwa 6 miesięcy, lub cały rok, jeśli warunki na to pozwalają. Składanie jaj rozpoczyna się zazwyczaj w drugiej połowie marca do końca kwietnia. Niekiedy jaja składane są już w lutym lub najpóźniej pod koniec sierpnia. W Afryce średnia liczba jaj wynosi 6-7j, maksymalnie 16. Jaja są koloru kremowego, zaokrąglone na końcach ze średnią wielkością 68,4× 51,3 mm.

Występowanie

Okoliczności poprzedzające introdukcję do Polski

Jej naturalnym miejscem występowania jest Afryka bez części północnej. Od połowy XVII wieku jest hodowana w Anglii, gdzie w wyniku licznych ucieczek powstała dość liczna wolno żyjąca populacja. W 1967 roku zaczęła gniazdować w Holandii a potem również w Belgii, Niemczech i Francji. Najbliżej Polski gniazduje w rejonie Lipska Brandenburgii i Meklemburgii.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 2007

Sposoby transportu

  • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

  • Ucieczka zwięrząt domowych, akwarystycznych, terrarystyczncyh

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

  • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

  • Ekstrom, J., Butchart, S., Taylor, J., Malpas, L. 2012. Alopochen aegyptiaca (Egyptian Goose) BirdLife International 2012. Alopochen aegyptiaca. BirdLife International link

Rodzaj organizmu: Ptak

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Aves
Rząd: Anseriformes
Rodzina: Anatidae

Synonimy łacińskie: Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)

Synonimy polskie: Gęś egipska