Acorus calamus L. – Tatarak zwyczajny – Flag root

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Bylina. Występuje w zbiornikach stojących i płynących o mulistym podłożu mineralnym lub lekko torfowym, w synantropijnych środowiskach, tworzy nitrofilne skupiska. Łodyga trójboczna, ostrogrzbiecista, czerwona u podstawy. Kolba jest zielona lub żółtozielona, wałkowata u góry zwężona i zwarta o długości 8 cm. Roślina osiąga wysokość do 1,5 cm. Po dojrzeniu zmienia kolor na żółtobrązowy. Kwiaty obupłciowe. Owocem jest trzykomorowa wielozalążkowa, czerwona jagoda. W Europie rozmnaża się głównie wegetatywnie. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Występowanie

Mapa występowania

Obszary na mapie przedstawiają miejsca stałego występowania gatunku. Natomiast punkty na mapie przedstawiają miejsca introdukcji lub/i miejsca pojedynczych stwierdzeń gatunku, które nie zawsze są tożsame z jego aktualnym występowaniem w danej lokalizacji.

Informacje, kóre mogłyby upełnić mapę wystętpowania gatunku można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: na całym obszarze, w górach po regiel dolny

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

około roku 1550

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Ucieczka rośliny ozdobnej (innej niż sprowadzona w celu upraw ogrodniczych)
 • Wsiedlenie do środowiska przyrodniczego w celu wykorzystania innego niż to, które wymieniono w innych punktach

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Ucieczka z uprawy lub hodowli
 • Celowe wsiedlenie do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • Błaszkiewicz K. 1997. Przybysze z obcych stron Przyroda Górnego Śląska : 12.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Mirek Z. 1984. Nowe rośliny synantropijne w Tatrzańskim Parku Narodowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie Parki Nar. i Rez. Przyr. 5: 5-18.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Roślina wodna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Liliopsida
Rząd: Arales
Rodzina: Acoraceae

Synonimy angielskie: Beewort; Calamus root; Muskrat root; Pine root; Rat root; Sweet calomel; Sweet cane; Sweet flag; Sweet myrtle; Sweet rush; Sweet sedge