Felis catus Linnaeus, 1758 – Kot domowy – Domestic cat

Informacje w bazie danych Gatunki obce w Polsce nie są prawnie wiążące. Mają one charakter naukowy.

Status

Gatunek obcy na całym obszarze, na którym występuje lub występował w Polsce

Występuje obecnie w środowisku

Rozmnaża(ł) się w środowisku

Trend liczebności i zasięgu nie jest znany

Inwazyjny gatunek obcy

Literatura

  • Krauze-Gryz, D., Gryz, J., & Żmihorski, M. 2019. Cats kill millions of vertebrates in Polish farmland annually Global Ecology and Conservation 17: e00516. DOI: 10.1016/j.gecco.2018.e00516 link

Rodzaj organizmu: Ssak

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Carnivora
Rodzina: Felidae

Synonimy łacińskie: Felis catus domestica Erxleben, 1777; Felis silvestris catus Linnaeus, 1758