Umbra krameri Walbaum, 1792 – Muławka bałkańska – Umbre mudminov

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym

Przed 1969 r, gatunek został stwierzony w jeziorze Kiernoz koło Olsztyna. Brak nowszych danych o występowaniu gatunku.

Nieinwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Gatunek stagnofilny, fitofilny osiągający najczęściej od 5 do 8 cm długości, maksymalnie 12 cm. Pokarm stanowią larwy owadów i inne bezkręgowce oraz stadia młodociane ryb. Dojrzewa w 2-3 roku życia. Tarło trwa od marca do kwietnia. Płodność ok. 150 ziaren ikry. Jaja składane w gniazdach, którymi opiekuje się samica.

Występowanie

Mapa występowania

Obszary na mapie przedstawiają miejsca stałego występowania gatunku. Natomiast punkty na mapie przedstawiają miejsca introdukcji lub/i miejsca pojedynczych stwierdzeń gatunku, które nie zawsze są tożsame z jego aktualnym występowaniem w danej lokalizacji.

Informacje, kóre mogłyby upełnić mapę wystętpowania gatunku można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie punktowe: jezioro Kiernoz k./ Olsztyna. Stanowiska podawane przez Paxa (1921) i Kotziasa (1927) prawdopodobnie odnosiły się do U. pygmaea.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

około roku 1969

Sposoby transportu

  • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

  • Wsiedlenie do środowiska przyrodniczego w celach wędkarskich i rybackich

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

  • Celowe wsiedlenie do środowiska przyrodniczego

Literatura

  • Ejsmont L., Słoniewski B. 1969. O przypadkowym znalezieniu umbry (Umbra krameri Walbaum, 1792) w Polsce (Osteichthyes, Esociformes). Przegląd Zoologiczny 13: 215-219.
  • Pax F. 1921. Die Tierwelt Schlesiens. G. Fischer, Jena

Rodzaj organizmu: Ryba

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Actinopterygii
Rząd: Clupeiformes
Rodzina: Umbridae

Synonimy polskie: Muławka dunajska

Synonimy angielskie: European mudminnow