Solidago canadensis L. – Nawłoć kanadyjska – Canada goldenrod

Informacje w bazie danych Gatunki obce w Polsce nie są prawnie wiążące. Mają one charakter naukowy.

Status

Gatunek obcy na całym obszarze, na którym występuje lub występował w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym

Rozmnaża(ł) się w środowisku przyrodniczym

Liczebność lub/i zasięg zwiększają się

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Nawłoć kanadyjska jest byliną.

Siedliska w zasięgu rodzimym

Posiada szeroki zakres tolerancji warunków siedliskowych, dlatego można ją spotkać na skrajnie ubogich w składniki pokarmowe siedliskach.

Wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną i na gospodarkę

Sposoby wykorzystywania przez człowieka

 • Wykorzystywany w rolnictwie Nawłoć jest wysoko cenioną byliną nektarodajną i pyłkodajną, dostarczającą pokarmu pszczołom w drugiej połowie lata, kiedy występuje niedobór pożytków pszczelich. Kwiaty tej rośliny są chętnie odwiedzane przez zbieraczki pszczoły miodnej, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie pszczelarzy.

Występowanie

Mapa występowania

Pola atlasowe na mapie przedstawiają miejsca stwierdzeń gatunku, a punkty – miejsca jego introdukcji.

Informacje, które mogłyby uzupełnić mapę występowania gatunku, można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: na calym obszarze, z wyjatkiem niektórych rejonów poludniowo-wschodniej Polski. Najliczniej na Dolnym i Górnym Slasku oraz w Polsce srodkowej.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1853

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Celowo sprowadzony w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury
 • Celowo sprowadzony w celu upraw roślin ozdobnych (innych niż ogrodnicze)

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

 • Guzikowa M., Maycock P. F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55: 367-384. link
 • Guzikowa M., Maycock P. F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland Acta Societatis Botanicorium Poloniae 53: 367-384.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Asterales
Rodzina: Asteraceae

Synonimy łacińskie: Solidago altissima

Synonimy angielskie: Canadian goldenrod; Common goldenrod; Tall goldenrod