Sedum album L. – Rozchodnik biały – Coral carpet

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Bylina

Występowanie

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie lokalne: Śląsk, Szczecin

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

około roku 1650

Sposoby transportu

  • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

  • Ucieczka po sprowadzeniu w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury
  • Ucieczka rośliny ozdobnej (innej niż sprowadzona w celu upraw ogrodniczych)

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

  • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

  • Ćwikliński E. 1970. Flora synantropijna Szczecina Monogr. Bot. 33: 1-103.
  • Kwiatkowski P. 1977. The distribution of selected threatened grass species (Poaceae) in the Sudety Mts. Fragm. Flor. Geobot. 42: 275-293.
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Fabales
Rodzina: Crassulaceae

Synonimy angielskie: Baby tears; White stonecrop