Reynoutria japonica Houtt. – Rdestowiec japoński – Japanese knotweed

Informacje w bazie danych Gatunki obce w Polsce nie są prawnie wiążące. Mają one charakter naukowy.

Status

Gatunek obcy na całym obszarze, na którym występuje lub występował w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym

Rozmnaża(ł) się w środowisku przyrodniczym

Liczebność lub/i zasięg zwiększają się

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Bylina

Występowanie

Mapa występowania

Pola atlasowe na mapie przedstawiają miejsca stwierdzeń gatunku, a punkty – miejsca jego introdukcji.

Informacje, które mogłyby uzupełnić mapę występowania gatunku, można przesyłać na adres ias@iop.krakow.pl

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: rozpowszechniony na niżu, w górach po regiel dolny

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

około roku 1882

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Celowo sprowadzony do ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

 • Abromeit J. i in. 1898-1940. Flora Ost- und Westpreussen. 1248. Berlin, R. Friedlander & Sohn. Konigsberg, Preussischer Notanischer Verein E. V.
 • Brzeg A. 1989. Przegląd systematyczny zbiorowisk okrajkowych dotąd stwierdzonych i mogących występować w Polsce Fragm. Flor. Geobot. 34.
 • Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców Monogr. Bot. 5: 1-259.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalak S. 1970. Flora synantropijna miasta Opola. Rocz. muz. 4: 1-179.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1984. Nowe rośliny synantropijne we florze Podtatrza i Tatrzańskiego Parku Narodowego Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 313-326.
 • Rostański K. 1977. Flora i roślinność synantropijna w Karkonoskim Parku Narodowym Pr. Karkon. Tow. Nauk. Jelenia Góra 9: 1-29.
 • Sowa R. 1971. Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek 1-282. Uniw. Łódzki
 • Stypiński P. 1977. Nowe stanowiska Polygonum sachalinense Schm. i P. cuspidatum Sieb. et Zucc. na Warmii i Mazurach Fragm. Flor. Geobot. 23: 3-16.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Warburg O. 1923. Die Pflanzenwelt 1: VI, 619. Bibliographisches Institut. Leipzig. Bd.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Polygonales
Rodzina: Polygonaceae

Synonimy łacińskie: Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.; Pleuropterus cuspidatus (Siebold & Zucc.) H.Gross; Pleuropterus zuccarinii (Small) Small; Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.; Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. var. compactum (Hook.f.) L.H.Bailey; Polygonum sachalinense F.Schmidt; Polygonum zuccarinii Small; Tiniaria japonica (Houtt.) Hedberg

Synonimy polskie: Rdest ostrokończysty

Synonimy angielskie: Buckwheat; Donkey rhubarb; Gypsy rhubarb; Japanese bamboo; Japanese fleece flower; Mexican bamboo