Padus serotina (Erhr) Borkh. – Czeremcha amerykańska – Black cherry

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Drzewo

Występowanie

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: na całym obszarze niżowym, choć w niektórych obszarach rzadko (np. na pojezierzu Mazurskim), w górach tylko w najniższych położeniach

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1813

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Wsiedlenie do środowiska przyrodniczego w celu "wzbogacenia" flory, fauny lub krajobrazu

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Celowe wsiedlenie do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • Ferchmin M. 1979. Rola drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Dendr. 32: 53-67.
 • Hereźniak J. 1992. Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich Łódzkie Tow. Nauk. Szlakami Nauki 19: 97-150.
 • Hereźniak J. 1993. Stosunki geobotaniczno-leśne północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej na tle zróżnicowania i przemian środowiska Monogr. Bot. 75: 1-368.
 • Kotońska B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 23. link
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. Mat.-Przyr. Prace Biologiczne. 30: 1-283. link
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Stypiński P. 1979. Stanowiska czeremchy amerykańskiej [Padus serotina (Ehrh.) Borkh.] w lasach państwowych Pojezierza Mazurskiego. Rocz. Dendr. 32: 193-204..
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Zając M. 1992. Stosunki geobotaniczne południowej części Kotliny Oświęcimskiej i zachodniej części Pogórza Śląskiego. Cz. IV. Antropogeniczne przemiany flory Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 24: 57-70.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Drzewo

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Rosales
Rodzina: Rosaceae

Synonimy łacińskie: Prunus serotina Ehrh.

Synonimy angielskie: Cabinet cherry; Rum cherry; Wild black cherry; Wild cherry