Reesa vespulae (Milliron, 1939)

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; trend liczebności nieznany

Brak danych o inwazyjności gatunku

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

W Europie długość ciała gatunku wynosi: 0,02 - 0,04 cm. Ciało ciemnobrązowe, głowa i przedplecze czarne i błyszczące. Pokrywy ciemnobrązowe u podstawy, stają się coraz jaśniejsze w kierunku wierzchołków. Włoski na grzbiecie od czarnych do jasnobrązowych. Na pokrywach w sąsiedztwie guzów barkowych żółtawe przepaski (plamy) nie sięgające szwu. Czułki krótkie, ze słabo wyodrębnioną buławką, składającą się z 4-5 członów. Samce i samice nie różnią się wyglądem. Prawdopodobnie wszystkożerny, ponieważ spotykany zarówno w muzealnych (entomologicznych) kolekcjach i zbiorach, ale także w magazynach ziarna.

Wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną i na gospodarkę

Siedliska w zasięgu wtórnym

Zbiory magazynowe, kolekcje muzealne

Występowanie

Okoliczności poprzedzające introdukcję do Polski

Gatunek wykazywany z wielu sąsiednich krajów Europy: Czech, Niemiec, Słowacji, Litwy, Rosji, a także Danii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Węgier, Holandii, Norwegii, Szwecji oraz Austrii, Szwajcarii, Włoch, Islandii i Irlandii. Mógł być zawleczony do Polski wraz z biologicznymi materiałami do kolekcji muzealnej w Poznaniu.

Opis rozmieszczenia

Pierwsze stanowisko znane z Poznania. Potem (w latach 2008-2010) wielokrotnie wykazany także z Torunia, a w 2010 roku dwukrotnie odłowiony na parapecie okiennym przez pracowników w Izabelinie w Budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ogólny opis introdukcji

Gatunek pierwszy raz wykazano w Poznaniu w Zakładzie Entomologii w roku 2006. Od tamtego czasu, przez kolejne lata, poławiano w Poznaniu, a także Toruniu (2008-2010) nowe okazy. W 2010 roku stwierdzono kolejne osobniki gatunku, tym razem w Izabelinie, w Budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, na parapecie okiennym. W czerwcu 2015 roku zebrano około 60 osobników gatunku w jednym z mieszkań prywatnych z Białej Podlaskiej. Martwe i żywe osobniki zostały stwierdzone głównie na parapecie okiennym.

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

przed rokiem 2006

Sposoby transportu

 • Przypadkowe zawleczenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Zawleczenie – brak szczegółowych informacji
 • Organizm zawleczony na (lub w) transportowanych zwierzętach i produktach pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem pasożytów)
 • Zawleczenie przez podróżujących ludzi (bagaż, ubranie itp.)

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Przypadkowe zawlecznie z importowanym towarem (zanieczyszczenie) lub na/w środkach trasnsportu (pasażer na gapę)
 • Przypadkowe zawleczenie na/w środkach trasnsportu (pasażer na gapę)
 • Przypadkowe zawlecznie z importowanym towarem (zanieczyszczenie)

Sposób rozprzestrzeniania się po introdukcji

Brak danych na temat sposobu dyspersji po introdukcji do Polski Nic nie wiadomo o sposobie dyspersji gatunku. Zjawisko to jednak zostało potwierdzone nowym stanowiskiem z roku 2010 z Izabelina.

Literatura

 • Beal R. S. 1956. Synopsis of the economic species of Trogoderma occuring in the United States with description of a new species (Coleoptera: Dermestidae). Annals Entomological Society of America 49: 559-566. Columbia
 • Bunalski M., Przewoźny M. 2009. First record of Reesa vespulae (MILLIRON, 1939) (Coleoptera, Dermestidae), an introduced species of dermestid beetle in Poland Polskie Pismo Entomologiczne 78: 341-345. Bydgoszcz link
 • Háva J. 2003. World Catalogue of the Dermestidae (Coleoptera). W Studie a Zprávy Oblastního Muzea Praha-východ 1-196.. Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi link
 • Háva J. in Löbl I. & Smetana A. (eds.) 2007. Dermestidae Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 4: 57, 299-320. Apollo Books
 • Mapa Bioróżnorodności [online] 2015. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności link
 • P. R. Ackery, D. B. Pinniger and J. Chambers 1999. Enhanced Pest Capture Rates Using Pheromone-Baited Sticky Traps in Museum Stores Studies in Conservation 44: 67-71. International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works link
 • Peacock E. R. 1993. Adults and larvae of hide, larder and carped beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae) Handbooks for the identification of British Insec 5: 1-144. link
 • Ruta R., Pacuk B., Jałoszyński P. 2011. Nowe stanowiska rzadko spotykanych Dermestidae (Insecta: Coleoptera) w Polsce Wiadomości Entomologiczne 30: 47-53. Poznań link

Opracowanie: Marcin Kadej

Rodzaj organizmu: Owad

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Insecta
Rząd: Coleoptera
Rodzina: Dermestidae

Synonimy łacińskie: Megatoma vespula Spencer, 1948; Perimegatoma vespulae Milliron, 1939