Lolium multiflorum Lam. – Życica wielokwiatowa – Italian rye grass

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; trend liczebności nieznany

Inwazyjny gatunek obcy

Występowanie

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: rozproszony na całym niżu, w górach po górną granicę upraw

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1837

Sposoby transportu

  • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

  • Ucieczka po sprowadzeniu w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

  • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

  • Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Pr. Kom. Biol. PTPN 13: 1-132.
  • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
  • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
  • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257. Inst. Bot. PAN. PWN Warszaw-Kraków
  • Zwierzykowski Z., Naganowska B. 1996. Taxonomy, cytogenetics and phylogenetic relationships in the Lolium-Festuca complex (Poaceae): I. Lolium - a review. Fragm. Flor. Geobot. 41: 521-536.
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Trawa/turzyca/sit

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Liliopsida
Rząd: Poales
Rodzina: Poaceae

Synonimy łacińskie: Lolium multiflorum Lam. var. diminutum Mutel; Lolium multiflorum Lam. var. muticum DC.; Lolium multiflorum Lam. var. ramosum Guss. ex Arcang.; Lolium perenne L. var. multiflorum (Lam.) Parn.

Synonimy angielskie: Annual ryegrass