Helianthus tuberosus L. – Słonecznik bulwiasty – Woodland sunflower

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Inwazyjny gatunek obcy

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Bylina

Występowanie

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: Niż, w górach tylko w najniższych położeniach

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1730

Sposoby transportu

  • Celowe sprowadzenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

  • Ucieczka po sprowadzeniu w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury
  • Ucieczka rośliny ozdobnej (innej niż sprowadzona w celu upraw ogrodniczych)

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

  • Ucieczka z uprawy lub hodowli

Literatura

  • Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania Wyd. Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ser. Bio 42: 1-232.
  • Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. 1, 2: (1) 242, (2) 435. Wydawnictwa UW, Warszawa
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
  • Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa Rozpr. habilitacyjne UJ 32: 1-213.
  • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Asterales
Rodzina: Asteraceae

Synonimy łacińskie: Helianthus subcanescens (A.Gray) E.Watson; Helianthus tomentosus Michx.; Helianthus tuberosus L. var. subcanescens A.Gray

Synonimy polskie: Topinambur

Synonimy angielskie: Jerusalem-artichoke