Przejdź do atlasu

Minęło już ponad 25 lat od wydania jednego z najważniejszych dzieł polskiej teriologii: „Atlasu rozmieszczenia ssaków w Polsce” (1983) pod redakcją prof. Zdzisława Pucka i dr Jana Raczyńskiego. Opracowanie to pozostaje do dzisiaj podstawowym źródłem udokumentowanej informacji o występowaniu wszystkich gatunków ssaków w naszym kraju, chociaż dane w nim zawarte mają już często tylko znaczenie historyczne. Znanych jest bowiem coraz więcej przykładów, że zasięgi szeregu gatunków w Polsce uległy w ostatnich dekadach istotnym zmianom.

Polskie piśmiennictwo dotyczące ssaków z okresu ostatnich 30 lat dobitnie wskazuje, jak nierównomierny jest stopień poznania naszej teriofauny. Dla niektórych gatunków wciąż, niestety, dysponujemy wiedzą z czasu publikacji „Atlasu rozmieszczenia ssaków w Polsce”, o innych zaś wiemy zdecydowanie więcej. Wiedza ta jest jednak zwykle bardzo rozproszona. Badania często koncentrują się na gatunkach spektakularnych, chronionych lub zagrożonych, występujących lokalnie i nielicznie.

Rozeznanie dotyczące gatunków o szerszym zasięgu jest zwykle fragmentaryczne. Problemem jest także fakt, iż dzisiaj faunistyka jest zdecydowanie słabiej obecna w polskim życiu naukowym w porównaniu do lat 60. i 70. XX wieku, co udowadnia przegląd krajowych placówek naukowych i osób uprawiających tę dziedzinę wiedzy.

Celem niniejszego projektu, w który, mamy nadzieję, zaangażuje się jak najszersze grono osób: profesjonalnych teriologów, przyrodników-amatorów i entuzjastów przyrody ze wszystkich środowisk, jest przedstawienie aktualnego stanu naszej wiedzy o rozmieszczeniu ssaków w Polsce oraz wskazanie luk, które powinniśmy uzupełnić w najbliższych latach.

Postęp prac dla każdego gatunku będzie widoczny on-line, w formie mapy Polski z polami atlasowymi siatki geograficznej (10' x 5'). Skalę mapy można powiększać lub pomniejszać suwakiem z lewej strony ekranu, tak aby można było precyzyjnie zlokalizować swoją obserwację.

Przy mapie rozmieszczenia dla każdego gatunku ssaka znajdują się nazwisko i dane kontaktowe osoby, która jest tzw. autorem prowadzącym, czyli osobą odpowiedzialną za weryfikowanie i wprowadzanie danych o tym gatunku. Do osoby tej można przesyłać informacje dotyczące tego gatunku.

Powstanie nowego atlasu było przez lata marzeniem prof. Zdzisława Pucka, marzeniem którego już nie zdążył zrealizować. My, uważający się za Jego uczniów, chcielibyśmy, aby powstało dzieło na miarę oczekiwań Profesora.

prof. Henryk Okarma - Instytut Ochrony Przyrody PAN

prof. Wiesław Bogdanowicz - Muzeum i Instytut Zoologii PAN

dr hab. Leszek Rychlik - Zakład Zoologii Systematycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

dr hab. Andrzej Zalewski - Instytut Biologii Ssaków PAN

Zapraszamy do współpracy!