powiększ

Gasterocercus depressirostris (Fabricius, 1792)

Wyżłobik dębowiec

Familia  Curculionidae
Ordo  Coleoptera
Classis  Insecta
Typus  Arthropoda
   
Summary  Until 1950 Gasterocercus depressirostris was collected at a few localities in the Silesian Lowland and in the Mazovian Lowland. Later on (1954-1991), its occurrence was discovered in the Góry Świętokrzyskie Mts. and in the Białowieża Forest; in the latter it still persists. It is a stenotopic, forest species, associated with deciduous forests. Imagines and larvae live mostly on Quercus robur, showing a preference for old, dying trees. The principal threat to this species is forest management oriented at harvesting old trees, the same eliminating breeding places of G. depressirostris. Not protected by law; several localities are protected in the Białowieża National Park.
  
   
Literature  Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preußischen und österreichischen Anteils geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 ss.

Knutelski S., Kubisz D. 1993. Nowe stanowiska niektórych rzadko spotykanych w Polsce chrząszczy (Coleoptera) z rodzin: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae i Curculionidae. Zesz. Nauk. UJ, Przegl. zool. 38: 61-72.

Roger J. 1856. Verzeihniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Zeitschr. Ent. (Breslau) 10: 1-132.

Smreczyński S. 1972. Ryjkowce - Curculionidae: Podrodzina Curculioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 19, 98d: 1-195.

Szujecki A. 1957. Notatki o ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae). Pol. Pismo entomol. 26: 171-174.

Szujecki A. 1958. Spostrzeżenia o faunie chrząszczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 1: 83-93.

Tenenbaum S. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich 7-8: 136-186.

Wanat M. 1993. Nowe stanowiska interesujących gatunków ryjkowcowatych (Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. entomol. 12: 31-36.

Wanat M. 1994. Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Rhinomaceridae, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Puszczy Białowieskiej. Pol. Pismo entomol. 63: 37-112.

   
Author  Mieczysław Mazur
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009