powiększ

Unio crassus Philipsson, 1788
Thick Shelled River Mussel
Skójka gruboskorupowa

Familia  Unionidae
Ordo  Unionoida
Classis  Bivalvia
Typus  Mollusca
   
Summary  Unio crassus is a Palearctic species, once common in the rivers of Poland. It occurs primarily in flowing waters in lowlands, uplands and foothills but is known also from lakes. Its localities are scattered all over the country. The species have withdrawn from many of them, however, simultaneously, new localities have been discovered. The species is susceptible to changes in water chemistry, changes in the species composition of the ichtyofauna and degradation of natural river valleys. Endangered within the whole of its range; included in the IUCN Red List and Polish Red List. U. crassus is protected by law and part of its localities are within the borders of protected areas.
  
   
Literature  Abraszewska-Kowalczyk A. 2002b. Małże skójkowate (Bivalvia, Unionidae) dorzecza Pilicy. Folia malacol. 10 (3): 92-174.

Borsuk S., Dysarz R., Jarmołkowicz S., Gorbacz W., Stachowiak M. 1998. Plan ochrony Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Operat szczegółowy. Ochrona fauny. Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka, Bydgoszcz (msc.).

Ellis A.E. 1978. British freshwater bivalve mollusca. The Linnean Society of London. Academic Press, London, New York, San Francisco, 109 pp., 39 figs., XV pl.

Grużewski M. 1996. Mięczaki rzeki Kamionki w Wigierskim Parku Narodowym. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łódź 25-27 kwietnia 1996. UŁ, Łódź: 10.

Hochwald S. 1989. Unio crassus - ecological features of declining species. Abstracts of the Tenth Int. Malacol. Congr., Tübingen: 102.

Hus M. 2003. Wymagania siedliskowe skójki gruboskorupowej Unio crassus. Praca licencjacka PWSZ, Tarnów (msc.).

Jurkiewicz-Karnkowska E. 1989. Occurence of mollusc in the littoral zone of the Zegrzyński Reservoir and pre-mouth and mouth zones of supplying rivers. Ekol. pol. 37: 319-336.

Jurkiewicz-Karnkowska E. 1998. Long-term changes in mollusc communities in shallow biotopes of a lowland reservoir (Zegrzynski reservoir, central Poland). Pol. J. Ecol. 46, 1: 43-63.

Jurkiewicz-Karnkowska E. 2001. Zbiornik Zegrzyński jako jeden z ważniejszych obszarów dla ochrony różnorodności biologicznej na Mazowszu. W: Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. H. Kot, A. Dombrowski (red.). Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce, 159-168.

Kołodziejczyk A. 1994. Mięczaki słodkowodne Suwalskiego Parku Krajobrazowego. W: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. A. Hillbricht-Ilkowska, R.J. Wiśniewski (red.). Zeszyty Naukowe Komitetu Naukowego "Człowiek i Środowisko" 7: 243-265.

Kopciał J. (red.) 1995. Gołdap i okolice. Suwałki.

Królak E., Korycińska M. 2001. Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów. W: Strategia Ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. H. Kot, A. Dombrowski (red.). Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce: 145-158.

Lewandowski K. 1990. Unionidae of Szeszupa river and the lakes along its course in Suwalski Landscape Park. Ekol. pol. 23: 317-334.

Myzyk S. 2000. Malakofauna doliny Brdy w okolicy Sąpolna (Pojezierze Pomorskie). XVI Krajowe Seminarium Malakologiczne Hel, 20-22 września 2000, SMP, IO UG, OGM PIG, Gdańsk: 40-41.

Piechocki A. 1969. Obserwacje biologiczne nad małżami z rodziny Unionidae w rzece Grabi. Acta hydrobiol. 11, 1: 57-67.

Piechocki A. 1981. Współczesne i subfosylne mięczaki (Mollusca) Gór Świętokrzyskich. Rozprawa habilitacyjna, Acta Univ. Lodz., 177 ss.

Piechocki A. 2003. Chronić czy badać?: krytyczne uwagi o ochronie gatunkowej mięczaków słodkowodnych w Polsce. Parki nar. Rez. przyr. 22, 4: 507-516.

Piechocki A., Abraszewska-Kowalczyk A. 2003. Unio crassus. W: Baza danych proponowanych gatunków chronionych. PTOP "Salamandra" (http://www.salamandra.org.pl/ochr_gat/baza.php).

Piechocki A., Dyduch-Falniowska A. 1993. Mięczaki (Mollusca). Małże (Bivalvia). W: Fauna Słodkowodna Polski, z. 7A, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 200 ss.

Piechocki A., Świć A. 1996. Biologia rozrodu i ekologia małży skójkowatych (Bivalvia, Unionidae) w środkowym biegu Pilicy. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne Łódź 2527 kwietnia 1996. UŁ, Łodź.

Piekarska A. 1996. Zgrupowanie małży (Bivalvia) w ciekach o charakterze podgórskim w województwie gorzowskim. XII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łódź 25-27 kwietnia 1996. UŁ, Łódź: (1).

Stępczak K. 1986. Wstępne badania mięczaków projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. W: L. Agapow, M. Jasnowski. Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego.

Śmiałek M. 2003. Identyfikacja zagrożeń dla występowania skójki gruboskorupowej Unio crassus. Praca licencjacka PWSZ, Tarnów (msc.).

Świerczyński M. 2001. Występowanie małży z rodziny Unionidae w jeziorach Pomorza Zachodniego. XVII Krajowe Seminarium Malakologiczne Ojców 30 V-1 VI 2001, ISEZ PAN, Kraków: 53.

Urbański J. 1938. Materiały do fauny mięczaków województwa poznańskiego. Fragm. faun. Mus. Zool. Pol. 3, 22: 439-484.

Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Klucz do oznaczania wszystkich gatunków dotąd w Polsce wykrytych. PZWS, Warszawa, 247 ss.

Zając K. 2001. Populacje Unio crassus niewielkich rzek podgórskich. XVII Krajowe Seminarium Malakologiczne Ojców 30 V - 1 VI 2001, ISEZ PAN, Kraków: 64.

Zając K. 2002. Małże rzeki Nidy. XVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne, Szczecin-Lubin 24-26 kwietnia 2002. Zakł. Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 50-51.

   
Author  Katarzyna Zając
   
 

COPYRIGHT © INC PAS 2004-2009