Stopka redakcyjna

Redaktorzy naukowi:
Zbigniew Głowaciński, Janusz Nowacki

Autorzy tekstów:
Józef Banaszak, Rafał Bernard, Czesław Błaszak, Lech Buchholz, Paweł Buczyński, Jarosław Buszko, Cezary Bystrowski, Waldemar Celary, Stanisław Czachorowski, Wiesława Czechowska, Wojciech Czechowski, Roland Dobosz, Anna Dyduch-Falniowska, Zbigniew Głowaciński, Jacek Gorczyca, Jerzy Gutowski, Izabela Hajdamowicz, Teresa Jażdżewska, Anna Klasa, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Szymon Konwerski, Andrzej Kownacki, Elżbieta Koralewska-Batura, Tadeusz Krzywosz, Daniel Kubisz, Anna Liana, Adam Malkiewicz, Tomasz K. Maltz, Mieczysław Mazur, Stefan Mielewczyk, Waldemar Mikołajczyk, Janusz Nowacki, Andrzej Oleksa, Małgorzata Ossowska, Andrzej Palaczyk, Jerzy Pawłowski, Andrzej Piechocki, Beata Pokryszko, Łukasz Przybyłowicz, Aleksandr Radchenko, Robert Rossa, Robert Rozwałka, Paweł Sienkiewicz, Ewa Skibińska, Bogusław Soszyński, Marzena Stańska, Jerzy R. Starzyk, Kazimierz Stępczak, Anna Sulikowska, Krzysztof Szpila, Przemysław Szwałko, Jacek Szwedo, Radosław Ścibior, Przemysław Śmietana, Grzegorz Tończyk, Marek Wanat, Jolanta Wiedeńska, Andrzej Wiktor, Bogdan Wiśniowski, Zbigniew Witkowski, Katarzyna Zając

Autorzy rycin i fotografii:
Paweł Adamski, Władysław Bazyluk, Heiko Bellmann, Lech Borowiec, Thomas Brockhaus, Waldemar Celary, Dominik Chłond, Dorota Czeszczewik, Krzysztof Frąckiel, Jerzy M. Gutowski, Ewa Jurkowska-Kuczyńska, Sami Karjalainen, Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Zbigniew Kołudzki, Elżbieta Koralewska-Batura, Anna Liana, Antoni Łęszczak, Adam Malkiewicz, Tomasz Maltz, Ewa Matusiak, Józef Musiał, Andrzej Palaczyk, Beata Pokryszko, Jan Rafalski, Aleksandr Radchenko, Witold Ryka, Edyta Serafin, Ewa Skibinska, Kazimierz Stępczak, Przemysław Sujak, Anna Sulikowska-Drozd, Przemysław Śmietana, Tadeusz Krzywosz, Krzysztof Szpila, Przemysław Szwałko, Jacek Szwedo, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska, Andrzej Piechocki, Piotr Węgrzynowicz, Andrzej Wiktor, Katarzyna Zając, Jerzy Zygmunt, Waldemar Żyła

Redakcja techniczna:
Grażyna Połczyńska-Konior (prace organizacyjne, wykonanie map i rycin)
Agnieszka Olszańska (edycja tekstów i bibliografii)
Paweł Sienkiewicz (dobór i opracowanie fotografii)

Współpraca:
Grzegorz Baś, Grzegorz Cierlik, Monika Grzegorczyk, Jan Fijał, Andrzej Kalemba, Wiesław Król (IOP PAN), "Instar-Geo" (Swarzędz)

Konsultacja botaniczna:
Joanna Perzanowska

Tłumaczenie:
Małgorzata Makomaska-Juchiewicz

Korekta:
Małgorzata Matlak

Wydawcy:
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

© Copyright by Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004

Publikacja, sprzedaż i dystrybucja:
Instytu Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywane jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez zgody posiadacza praw.

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009