Publikacja internetowa

Koncepcja i wykonanie strony:
Grzegorz Cierlik, Wiesław Król, Agnieszka Olszańska

Publikacja w internecie:
Instytu Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Opublikowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

© Copyright by Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywane jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez zgody posiadacza praw.

Kontakt:
Agnieszka Olszańska
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
telefon: +48(12) 632 05 49 wew. 146
e-mail: olszanska@iop.krakow.pl

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2004-2009