Informacja RODO

Przesyłając informacje do bazy rozmieszczenia kotewki w Polsce wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i oświadcza, że następuje to w sposób dobrowolny.

W Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk powołano Inspektora Ochrony Danych, którym został Pan Szymon Godek. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@iop.krakow.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, adres siedziby: al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, tel. +48 (12) 632 22 21. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych iod@iop.krakow.pl. Instytut przetwarza Pani/Pana dane w celu realizacji działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji, kancelarie prawne. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, spełnienia obowiązków prawnych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo: żądania dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii; sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe są poufne i podlegają ochronie prawnej.