Czasopisma

Aquatic Invasions link

Archives of Polish Fisheries link

Biodiversity Research and Conservation link

Bioinvasion Records link

Biological Invasions link

Diversity and Distributions link

EPPO Reporting Service link

Folia Malacologica link

Journal of Plant Protection link

Komunikaty Rybackie link

Oceanologia link

Opole Scientific Society Nature Journal link

Polish Botanical Journal link

Polskie Pismo Entomologiczne link

Postępy w Ochronie Roślin link

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych pdf

Wiadomości entomologiczne link

Wiadomości parazytologiczne link