Teredo navalis (Linnaeus 1758) – Świdrak okrętowiec – Naval shipworm

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Status populacji nie został określony

Rodzaj organizmu: Mięczak wodny

Typ: Mollusca
Klasa/Gromada: Bivalvia
Rząd: Myoida
Rodzina: Teredinidae