Veronica persica Poir. – Przetacznik perski – Bird's-eye speedwell

Status

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Ogólna charakterystyka

Wygląd i biologia

Roślina roczna lub bylina

Występowanie

Opis rozmieszczenia

Rozmieszczenie ogólnopolskie: na niżu i pogórzu pospolity. W górach częsty w zasięgu uprawy i w pobliżu osiedli

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja

w roku 1809

Sposoby transportu

 • Celowe sprowadzenie do Polski
 • Przypadkowe zawleczenie do Polski

Przyczyny sprowadzenia

 • Ucieczka po sprowadzeniu w celu uprawy, produkcji biomasy, hodowli, akwakultury
 • Zawleczenie – brak szczegółowych informacji

Sposoby wsiedlenia do środowiska przyrodniczego

 • Ucieczka z uprawy lub hodowli
 • Przypadkowe zawlecznie z importowanym towarem (zanieczyszczenie) lub na/w środkach trasnsportu (pasażer na gapę)

Literatura

 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Piękoś H., Mirek Z. 1974. Nowe maksima wysokościowe i nowe stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin synantropijnych w Tatrach Fragm. Flor. Geobot. 20: 307-317.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257. Inst. Bot. PAN. PWN Warszaw-Kraków

Rodzaj organizmu: Roślina zielna

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Lamiales
Rodzina: Plantaginaceae

Synonimy łacińskie: Veronica tournefortii Vill.

Synonimy angielskie: Birdeye speedwell; Bird's eye speedwell; Bird's-eye; Birdseye speedwell; Common field speedwell; Common field-speedwell; Perscians' speedwell; Persian speedwell