iop pan

nfośigw

AUTORZY

Antoni Amirowicz,, dr
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: amirowicz@iop.krakow.pl

Lucyna Andrzejewska,, prof. dr hab.
Centrum Badań Ekologicznych PAN, Łomianki k. Warszawy
e-mail: lucyna.andrzejewska@hotmail.com

Magdalena Bartoszewicz, dr
Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno
e-mail: madzialena.b@wp.pl, przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

Jan Cichocki, mgr
Zakład Biologii, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
e-mail: j.cichocki@bos.uz.zgora.pl

Zbigniew Głowaciński, prof. dr hab.
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: glowacinski@iop.krakow.pl

Marcin Górka, dr
Uniwersytet Warszawski
e-mail: magurka@uw.edu.pl

Joanna Grabowska, dr
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
e-mail: joko@biol.uni.lodz.pl

Michał Grabowski, dr hab., prof. nadzw. UŁ
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
e-mail: michalg@biol.uni.lodz.pl

Krzysztof Jażdżewski, prof. dr hab.
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
e-mail: kryjaz@biol.uni.lodz.pl

Wojciech Jurasz, dr hab., prof. nadzw. UŁ
Zakład Limmologii i Ochrony Wód, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
e-mail: jurasz@biol.uni.lodz.pl

Anna Kajak,, prof. dr hab.
Centrum Badań Ekologicznych PAN, Łomianki k. Warszawy
e-mail: annakajak@wp.pl; cbe@cbe.pan.pl

Jolanta Kałmuk, dr
Katedra Ochrony Roślin, Wydziału Ogrodniczego, Akademii Rolniczej, Kraków
e-mail: jolakalmuk@yahoo.com

Marcin Kaszuba, mgr
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
e-mail: kaszuba@isez.pan.krakow.pl

Andrzej Kołodziejczyk, dr
Zakład Hydrobiologii, Instytut Zoologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
e-mail: kol@hydro.biol.uw.edu.pl, a.kolodziejczyk@uw.edu.pl

Alicja Konopacka, dr
Zakład Biogeografii i Ekologii Bezkręgowców, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
e-mail: alikon@biol.uni.lodz.pl

Mieczysław Kosibowicz, dr inż.
Zakład Gospodarki Leśnej Regionów Górskich, Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL), Kraków
e-mail: zxkosibo@cyf-kr.edu.pl

Jan Kotusz, dr
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
e-mail: kotusz@biol.uni.wroc.pl

Rafał Kowalczyk, dr
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
e-mail: rkowal@bison.zbs.bialowieza.pl

Jan Kozłowski, dr hab.
Zakład Zoologii, Instytut Ochrony Roślin, Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: J.Kozlowski@ior.poznan.pl

Andrzej Kraszewski, dr
Zakład Hydrobiologii, Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
e-mail: kraszewski@infish.com.pl

Daniel Kubisz, dr
Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
e-mail :kubisz@muzeum.pan.krakow.pl

Rafał Lasota, dr
Pracownia Ekologii Estuariów, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia
e-mail: rlasota@ocean.univ.gda.pl

Krzysztof Lewandowski, dr hab., prof. nadzw. AP
Instytut Biologii, Akademii Podlaskiej, Siedlce
e-mail: ekologia@ap.siedlce.pl

Anna Maria Łabęcka, dr
Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński
e-mail: anna.labecka@uj.edu.pl, labecka@op.pl

Kamil Najberek,, mgr
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: najberek@iop.krakow.pl

Katarzyna Niewiadomska,, prof. dr hab.
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa

Henryk Okarma, prof. dr hab.
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: okarma@iop.krakow.pl

Jerzy Pawłowski, prof. dr hab.
Muzeum Przyrodnicze, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
e-mail: pawlowski@isez.pan.krakow.pl, pawlowski@muzeum.pan.krakow.pl

Teresa Pojmańska,, prof. dr hab.
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa
e-mail: tpojman@aster.pl

Mariusz Sapota, dr hab., prof. nadzw. UG
Zakład Biologii Morza i Ekologii, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia
e-mail: ocems@univ.gda.pl

Krzysztof E. Skóra, dr hab., prof. nadzw. UG
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Hel
e-mail: skora@univ.gda.pl

Wojciech Solarz, dr
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: solarz@iop.krakow.pl

Anna Stańczykowska, prof. dr hab
Instytut Biologii Akademii Podlaskiej, Siedlce
e-mail: ekologia@ap.siedlce.pl

Małgorzata Strzelec, prof. dr hab.
Zakład Hydrobiologii, Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
e-mail: strzelec@us.edu.pl

Ewa Stworzewicz, doc. dr hab.
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
e-mail: stworzewicz@isez.pan.krakow.pl

Przemysław Śmietana, dr
Katedra Ekologii, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
e-mail: leptosp@sus.univ.szczecin.pl

Andrzej Witkowski, prof. dr hab.
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
e-mail: a.witkowski@biol.uni.wroc.pl

Jan Warzocha, dr
Morski Instytut Rybacki, Gdynia
e-mail: janw@mir.gdynia.pl

Lucyna Wasilewska,, prof. dr hab.
Centrum Badań Ekologicznych PAN, Łomianki k. Warszawy

Maciej Wołowicz, prof. dr hab. Pracownia Ekologii Estuariów, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia
e-mail: ocemw@univ.gda.pl

Andrzej Zalewski, dr
Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
e-mail: zalewski@zbs.bialowieza.pl

Bogusław Zdanowski, prof. dr hab.
Zakład Hydrobiologii, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn
e-mail: bzdanowski@infish.com.pl

Roman Żurek,, dr hab., prof. IOP PAN
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
e-mail: zurek@iop.krakow.pl

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2008-2014