iop pan

nfośigw

STOPKA REDAKCYJNA

Redaktorzy naukowi:
Zbigniew Głowaciński, Henryk Okarma, Jerzy Pawłowski, Wojciech Solarz

Autorzy opracowań:
Antoni Amirowicz, Lucyna Andrzejewska, Magdalena Bartoszewicz, Jan Cichocki, Zbigniew Głowaciński, Marcin Górka, Joanna Grabowska, Michał Grabowski, Krzysztof Jażdżewski, Wojciech Jurasz, Anna Kajak, Jolanta Kałmuk, Marcin Kaszuba, Andrzej Kołodziejczyk, Alicja Konopacka, Mieczysław Kosibowicz, Jan Kotusz, Rafał Kowalczyk, Jan Kozłowski, Andrzej Kraszewski, Daniel Kubisz, Rafał Lasota, Krzysztof Lewandowski, Anna Maria Łabęcka, Kamil Najberek, Katarzyna Niewiadomska, Henryk Okarma, Jerzy Pawłowski, Teresa Pojmańska, Mariusz Sapota, Krzysztof E. Skóra, Wojciech Solarz, Anna Stańczykowska, Małgorzata Strzelec, Ewa Stworzewicz, Przemysław Śmietana, Andrzej Witkowski, Jan Warzocha, Lucyna Wasilewska, Maciej Wołowicz, Andrzej Zalewski, Bogusław Zdanowski, Roman Żurek.

Recenzenci:
January Weiner, Zbigniew Witkowski

Redakcja techniczna:
Grażyna Połczyńska-Konior (prace organizacyjne, wykonanie map i rycin)

Tłumaczenia i weryfikacja tekstów angielskich:
Małgorzata Makomaska-Juchiewicz

Korekta:
Małgorzata Matlak, Grażyna Połczyńska-Konior, Zbigniew Głowaciński

Wydawca:
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

© Copyright by Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2008-2012

Propozycja cytowania opracowań indywidualnych i całęj księgi:

Witkowski A. 2012. Trawianka Perccottus glenii Dybowski, 1877. W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.). Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. internetowe. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) 2012. Gatunki obce w faunie Polski. Wyd. internetowe. Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywane jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez zgody posiadacza praw.

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2008-2014