iop pan

nfośigw

PUBLIKACJA INTERNETOWA

Koncepcja i wykonanie strony:
Grzegorz Cierlik i Grażyna Połczyńska-Konior

Publikacja w internecie:
Instytu Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

© Copyright by Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2008-2012

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywane jako źródło danych i przekazywana w jakiejkolwiek formie zapisu bez zgody posiadacza praw.

Kontakt:
Grażyna Połczyńska-Konior
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
telefon: +48(12) 370 35 30
e-mail: gramp@iop.krakow.pl

 

COPYRIGHT © IOP PAN 2008-2014