Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Hajdukiewicz H., Wyżga B. 2022.

Twentieth-century development of floodplain forest in Polish Carpathian valleys: The by-product of transformation of river channels?. Science of the Total Environment 802: 149853. Pobierz pdf

Łaciak M. 2022.

Aposematism as a trap? A case of heavy predation on a poisonous salamander - in press. Frontiers in Ecology and the Environment.

Mokkapati J.S., Bednarska A.J., Choczyński M., Laskowski R. 2022.

Toxicokinetics of three insecticides in the female adult solitary bee Osmia bicornis. Environmental Pollution, Elsevier 293 (118610). Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

inne publikacje oryginalne

Łaciak M., Łaciak T. 2021.

Pierwsze stwierdzenie gniewosza plamistego Coronella austriaca w rejonie Ciężkowic i Bobowej (Pogórze Środkowobeskidzkie). Przegląd Przyrodniczy XXXII (4): 85-90.

Matysek M., Gwiazda R., Binkiewicz B., Szewczyk G. 2021.

Liczebność i rozmieszczenie jarząbka Tetrastes bonasia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ornis Polonica 62 (1): 49-59.

Profus P. 2021.

Gady Reptilia Śląska Cieszyńskiego − występowanie, rozmieszczenie, biologia, zagrożenia i ochrona. Przyrodnik Ustroński, Ustroński Klub Ekologiczny (20): 201-226. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

książki i monografie

Okarma H., Herzog S. 2019.

Handbuch Wolf. Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart, Germany: 1-312.

Głowaciński Z., Sura P. (red.) 2018.

Atlas płazów i gadów Polski • Status • rozmieszczenie • ochrona z kluczami do oznaczania. Wyd. I. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 1-350.

Wojtal A.Z., Pociecha A., Piątek J. (eds) 2018.

Green future: algae – applications and perspective. Abstract & Programme Book. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Institute of Nature Conservation, PAS, Kraków: 1-128. Pobierz pdf
Wszystkie publikacje

rozdziały w książkach i monografiach

Dumnicka E. 2021.

Skąposzczety (Oligochaeta) wodne i glebowe masywu Babiej Góry. W: Celary W., Wołoszyn B.W. (red.). Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: Opole - Zawoja - Kraków (ISBN 978-83-946410-8-5): 81-88.

Szczęsny B. 2021.

Fauna chruścików (Trichoptera) Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). W: Celary W., Wołoszyn B.W. (red.). Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: Opole - Zawoja - Kraków (ISBN 978-83-946410-8-5): 287-310.

Szczęsny B., Wiśniowska A. 2021.

Fauna Jętek (Ephemeroptera) Babiej Góry. W: Celary W., Wołoszyn B.W. (red.). Fauna masywu Babiej Góry. Bezkręgowce. Babiogórski Park Narodowy, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: Opole - Zawoja - Kraków (ISBN 978-83-946410-8-5): 131-144.
Wszystkie publikacje

publikacje popularno-naukowe

Amirowicz A. 2021.

Ile mamy karasi?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (1): 46-61.

Amirowicz A. 2021.

Nasze ryby chronione – dwie strzeble. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 72-75. Pobierz pdf

Bielański W. 2021.

Syczek Otus scops na Ponidziu – czy ciepłolubna sowa zagości w Polsce na stałe?. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 77 (4): 24-29.
Wszystkie publikacje