Koszatka

Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

Stwierdzono na: 52 kwadratach
Liczba obserwacji: 59
Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04 22:42

Koszatka - Dryomys nitedula (Pallas, 1778)

Grzegorz Hebda
Instytut Biologii Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 22 45-052 Opole
77 4017319
grzesio@uni.opole.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Bijas Robert (Zwierzyniec); Bojarska Katarzyna (IOP PAN); Czylok Andrzej (UŚl); Grzegorz Hebda (Instytut Biologii Uniw Opol), Michał Sierakowski (Stobrawski Park Krajobrazowy); Kosior A. (IOP PAN); Kowalski Marek (TP Bocian); Zub Karol (IBS PAN Białowieża)