Szczur wędrowny

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Stwierdzono na: 253 kwadratach
Liczba obserwacji: 282
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-11 11:29

Szczur wędrowny - Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)

Jan Cichocki
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
ul. Prof. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel.: (68) 328 73 30
j.cichocki@wnb.uz.zgora.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Angelika Tomaszewicz - Torzym; Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik Bystrzyca Kłodzka; Błachowski Grzegorz, Lesiński Grzegorz (SGGW); Błażejczyk Grzegorz (biolog, SGGW); Bogdan Rudzionek (Bydgoszcz); Budzyńska Monika; Bylicka Marta (IOP PAN); Chróścik Witold (Orinitho.pl); Cichocki Jan (UZ); Cichocki Jan UZ; Cudziło Łukasz (Ornitho.pl); Cymbała Robert; Czajowski Krzysztof - Kraków, MTO,OTOP; Dobosz Roland - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; Grzegorz Lesiński; Gwiazda Robert (IOP PAN); Iszkuło Grzegorz (IDPAN); Jacek Pietrowiak; Jakub Gryz - IBL; Jarosz Agata (UMCS Lublin); Joanna Niedbach, Karpacz PSSE w Jeleniej Górze; Jobda Marek, Lesiński Grzegorz (SGGW); Józef Ciosek; Kitowski Ignacy (Chełm); Kowalski M.; Kowalski M. (PKP); Król Wiesław (IOP PAN); Krzysztof Czajkowski,Kraków, MTO, OTOP; Lesiński Grzegorz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Lesiński Grzegorz (SGGW), Janus Krzysztof; Lesiński Grzegorz (SGGW), Siuchno Marcin;; Leszek Teschner - FRODO; Leśniak Rafał (Łódź); Litwin Dariusz (Piaseczno); Łanocha Karol (Ornitho.pl); Łukasz Matyjasiak; Łukasz Stępień (KP Regionu Radomskiego); Maciej Wachecki; Marcin Pykacz; Marcin Rejmer GDOŚ w Warszawie; Maurycy Ignaczak OTON; Mirowski Ireneusz, Lesiński Grzegorz (SGGW); Mitrus Cezary (UP we Wrocławiu); Muszyński Amadeusz (Ornitho.pl); Nowicki Mirosław (Ornitho.pl); Obłoza P., Stefaniak M. (PKP); Olszewski Adam; Ornitho.pl; Paweł Czuwaj - KALDEZ; Pawlikowski Paweł, Lesiński Grzegorz (SGGW); Profus Piotr (IOP PAN); Rek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński); Sielecki Marcin, Lesiński Grzegorz (SGGW); Skierska Katarzyna - Wrocław; Sławomir Rubacha - SOS; Stolarz Przemysław, Lesiński Grzegorz (SGGW); Szadkowski Cezary (ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim); Śliwa Joanna (UMCS Lublin); Śnieżko Stanisław (IOP PAN); Tomasz Q. Pietrzak; Ważna Agnieszka - UZ; Wiesław Skowroński; Włodzimierz Cichocki Muzeum Tatrzańskie; Wysocki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński); Zając Bartłomiej (INOŚ UJ); Zbigniew Gębala - Siewierz; Żurawlew Przemysław (Żbiki)