Nornik śnieżny

Microtus nivalis (Martins, 1842)

Stwierdzono na: 2 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-05 10:01

Nornik śnieżny - Microtus nivalis (Martins, 1842)

fot. Jan Cichocki

Piotr Profus
Instytut Ochrony Przyrody PAN
al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel.: (12) 370 35 32
profus@iop.krakow.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Cichocki Jan i Ważna Agnieszka (Uniwersytet Zielonogórski)