Darniówka zwyczajna

Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)

Stwierdzono na: 370 kwadratach
Liczba obserwacji: 498
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-06 13:58

Darniówka zwyczajna - Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836)

Janusz Markowski
Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej, Uniwersytet Łódzki
ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź
tel.: (42) 635 45 21
janusz.markowski@biol.uni.lodz.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Brzostowski Sebastian, Olsztyn; Bylicka Marta (IOP PAN); Ciosek J. (Rzeszów); Jamrozy Grzegorz, Górecki Andrzej, Jabłońska Iwona, Tomek Andrzej (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) ; Jarosz Agata (UMCS Lublin); Kasprzyk Krzysztof (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Toruń); Kasprzyk Krzysztof (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń); Kasprzyk Krzysztof, Miklaszewski Robert (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Toruń); Kasprzyk Krzysztof, Neubauer Grzegorz, UMK Toruń; Kmiecik Anna i Paweł (Bystrzyca Kł.); Łopucki Rafał (KUL, Lublin); Markowski Janusz (Uniwersytet Łódzki); Matysek Marcin (IOP PAN); Mitrus Cezary (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce); Mróz Iwona (KUL, Lublin); Obłaza Przemysław; Panek Marek Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckieg, Czempiń; Panek Marek Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego, Czempiń; Romanowski Jerzy (Centrum Badań Ekologicznych PAN); Różowicz A.gnieszka, Neubauer Grzegorz, UMK Toruń; Różowicz Agnieszka, Neubauer Grzegorz UMK Toruń; Stolarz Przemysław (Warszawa); Styka Ryszard, Pracownia Muzeum Zoologiczne Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin; Styka Ryszard, Pracownia Muzeum Zoologiczne Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Styka Ryszard, Pracownia Muzeum Zoologiczne Wydział Biologii i BioteStyka Ryszard, Pracownia Muzeum Zoologiczne Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublinchnologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin; Śliwa Joanna (UMCS Lublin); Tabor Jacek, Tabor Małgorzata, Kowalski Marek (PKP); Zając Bartłomiej (INOŚ UJ); Zając Tadeusz (IOP PAN); Zub Karol (IBS PAN Białowieża)