Darniówka tatrzańska

Microtus tatricus Kratochvíl, 1952

Stwierdzono na: 4 kwadratach
Liczba obserwacji: 6
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-05 10:01

Darniówka tatrzańska - Microtus tatricus Kratochvíl, 1952

fot. Agnieszka Ważna

Agnieszka Ważna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych
ul. Prof. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel.: (68) 328 73 30
a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Agnieszka Ważna, Jan Cichocki Uniwersytet Zielonogórski; Matysek Marcin (IOP PAN); Ważna Agnieszka (Uniwersytet Zielonogórski), Cichocki Jan (Uniwersytet Zielonogórski); www.bgpn.pl