Świstak

Marmota marmota (Linnaeus, 1758)

Stwierdzono na: 4 kwadratach
Liczba obserwacji: 6
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-23 13:03

Świstak - Marmota marmota (Linnaeus, 1758)

Tomasz Zwijacz-Kozica
Tatrzański Park Narodowy
ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane
tel.: (18) 202 32 00
tzwijaczkozica@tpn.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Broński Stanisław (Ornitho.pl); Śnieżko Stanisław (IOP PAN); Zwijacz-Kozica Tomasz (Tatrzański PN)