Zębiełek białawy

Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

Stwierdzono na: 105 kwadratach
Liczba obserwacji: 117
Ostatnia aktualizacja: 2021-08-10 13:09

Zębiełek białawy - Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

fot. Sebastian Sobowiec

Leszek Rychlik
Zakład Zoologii Systematycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań
tel.: (61) 829 57 51
lrychlik@amu.edu.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Ciosek Józef (ornitolog-amator, Rzeszów); Ciosek Józef (Rzeszów); Cymbała Robert (ornitolog, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze); Gornia Joanna (Centrum Ochrony Mokradeł); Jarosz Agata (UMCS Lublin); K. Kasprzyk, A. Przystalski. Zakład Ekologii Kręgowców, UMK; K. Kasprzyk, I. Kitowski. Zakład Ekologii Kręgowców, UMK; K. Kasprzyk, K. Dorociak. Zakład Ekologii Kręgowców, UMK; K. Kasprzyk, K. Czochra, I. Kitowski. Zakład Ekologii Kręgowców, UMK; K. Kasprzyk, K. Czochra. Zakład Ekologii Kręgowców, UMK; Karczewska Małgorzata (BPN); Kaźmierczak Dawid (Łęczyca); Kitowski Ignacy (Chełm); Kowalski M., Wojtowicz B.; Marek Furtak (pszczelarz, przyrodnik-amator, Kurów); Mitrus Cezary (Uniwersytet Rzeszowski) i Deniszczuk Anna (Siedlce); Obłoza Przemysław; Obłoza Przemysław (PKP); Obłoza Przemysław, Dziuban Emilia , Szynkarczyk Olga (PKP); okolice Lublina; Sobowiec Sebastian (przyrodnik-amator); Stolarz Przemysław (PKP); Styka Ryszard, Muzeum Zoologiczne Wydz. Biologii i Biotechnologii UMCS; Styka Ryszard, Muzeum Zoologiczne, Wydz. Biologii i Biotechnologii UMCS; Śliwa Joanna (UMCS Lublin); Tylkowski Sebastian, Tylkowska Katarzyna, Keller Marek, Chodkiewicz Tomasz (SGGW)