Podkasaniec zwyczajny

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Stwierdzono na: 0 kwadratach
Liczba obserwacji: 0
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-16 00:00

Podkasaniec zwyczajny - Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

fot. Krzysztof Piksa

Krzysztof Piksa
Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
piksak@gmail.com

Nieopublikowane dane udostępnili: