Delfin pręgoboki

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Stwierdzono na: 1 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 10:38

Delfin pręgoboki - Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

fot. Krzyszto E. Skóra

Krzysztof E. Skóra
Stacja Morska, Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska, 2 84-150 Hel
tel.: (58) 675 08 36
oceks@ug.edu.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Skora K.E., Kuklik I., Stacja Morska IOUG w Helu; Skóra K.E., Kuklik I. Stacja Morska IOUG w Helu,