Karlik większy

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Stwierdzono na: 377 kwadratach
Liczba obserwacji: 631
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-10 14:57

Karlik większy - Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

fot. Konrad Sachanowicz

Mateusz Ciechanowski
matciech@kki.net.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Anikowska Urszula (Gdynia); Anna i Paweł Kmiecik; Boratyński Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Boratyński Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwińska Karolina (PLECOTUS); Boratyński Jan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Ciechanowski Mateusz (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG); Ciechanowski Mateusz, Jankowska-Jarek Martyna, Bidziński Konrad, Więckowska Marta (Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP "Salamandra" w Gdańsku); Dzięciołowski Radosław, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"; Furmankiewicz Joanna (Zakład Ekologii Ptaków UWr), Paweł Kmiecik; Ignaczak Maurycy (Zduńska Wola); Jakubiec Jadwiga (PN Gór Stołowych); Janik Katarzyna (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "proNatura"); Kasprzyk Krzysztof (Zakład Zoologii Kręgowców UMK); Kasprzyk Krzysztof (Zakład Zoologii Kręgowców UMK), Stec Ireneusz; Kasprzyk Krzysztof (Zakład Zoologii Kręgowców UMK), Tomaszewski Mirosław; Kepel Andrzej (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"); Lesiński Grzegorz (Zakład Żywności Ekologicznej SGGW); Lesiński Grzegorz (Zakład Żywności Ekologicznej SGGW), Andrzej Rusin; Lesiński Grzegorz (Zakład Żywności Ekologicznej SGGW), Michał Jeliński; Ożarowski Dariusz (Gdańsk); Rachwald Alek (Instytut Badawczy Leśnictwa); Sachanowicz Konrad (MiIZ PAN); Spałek Krzysztof (Bolesławiec); Stolarz Przemysław (PKP); Styka Ryszard (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Styka Ryszard, Pracownia Muzeum Zoologiczne, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Więckowska Marta (Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP "Salamandra" w Gdańsku); Wrocławska Grupa Obrączkarska "Odra"; Zapart Aneta (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UG)