Nocek wąsatek

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Stwierdzono na: 134 kwadratach
Liczba obserwacji: 202
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-17 12:09

Nocek wąsatek - Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

fot. Konrad Sachanowicz

Krzysztof Piksa
Instytut Biologii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
piksak@gmail.com

Nieopublikowane dane udostępnili:

Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik; Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik (Bystrzyca Kłodzka); Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Joanna Furmankiewicz Ekologii Behawioralnej, Katedra Biologii Ewolucyjnej i Ekologii; Bijas Robert (Zwierzyniec); Dzięciołowski Radosław (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”); Furmankiewicz Joanna (Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski); Gottfried Iwona, Gottfried Tomasz (Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski); Gubała J. Wojciech; Ignaczak Maurycy (OTON); Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried (Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet Wrocławski); Jaros Radosław, Bogdanowska Adrianna (PTOP "Salamandra"); Joanna Furmankiewicz (Uniwersytet Wrocławski), Paweł Kmiecik (Bystrzyca Kłodzka); Karwowska Barbara (PTOP "Salamandra"); Kasprzyk Krzysztof (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu); Kasprzyk Krzysztof, Dorociak Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).; Katarzyna Kozakiewicz (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie); Kmiecik Anna, Paweł Kmiecik (Bystrzyca Kłodzka); Kmiecik Anna, Paweł Kmiecik (Bystrzyca Kłodzka), Krzysztof Antczak (Nadleśnictwo Żmigród); Kmiecik Paweł (Bystrzyca Kłodzka), Maurycy Ignaczak (OTON); Krzysztof Kasprzyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); Krzysztof Piksa; Lesiński Grzegorz (SGGW Warszawa), Kotowska Dorota, Olszewski Adam (Kampinoski PN); Paweł Kmiecik (Bystrzyca Kłodzka), Maurycy Ignaczak (OTON); Piksa Krzysztof; Piksa Krzysztof (Instytut Biologii UP w Krakowie); Piksa Krzysztof (UP Kraków); Piksa Krzysztof (UP Kraków), Andrea Pereswiet-Soltan (ISIEZ PAN Kraków); Piksa Krzysztof (UP Kraków), Katarzyna Kozakiewicz (ISIEZ PAN, Kraków); Piksa Krzysztof (UP w Krakowie); Piksa Krzysztof (UP, Kraków); Piksa Krzysztof i Gubała J. Wojciech (UP w Krakowie i CIC PAN w Krakowie); Piskorski Michał (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); Postawa Tomasz ISEZ PAN w Krakowie; Postawa Tomasz, Bachanek Justyna, ISEZ PAN w Krakowie; Radosław Dzięciołowski (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”); Radosław Jaros (PTOP "Salamandra) Murycy Ignaczak (OTON); RDOŚ w Bydgoszczy; Sachanowicz Konrad (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie); Sachanowicz Konrad (Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa); Tabasz Grzegorz (Nowy Sącz); Wojciech J. Gubała; Wojtaszyn Grzegorz (PTOP "Salamandra")