Żubr

Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Stwierdzono na: 107 kwadratach
Liczba obserwacji: 111
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-21 13:48

Żubr - Bison bonasus (Linnaeus, 1758)

Rafał Kowalczyk
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża
tel.: (85) 682 77 84
rkowal@ibs.bialowieza.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Adam Zbyryt (Białystok); Anna Wereszczuk (Juszkowy Gród); Bartoszewicz Magdalena (Słońsk); Bozik Krzysztof (Nadleśnictwo Waliły); Fedyń Hubert (RDOŚ Rzeszów); Harmuszkiewicz Joanna (Nadleśnictwo Augustów); Instytut Biologii Ssaków PAN (Białowieża); Jakub Grabowiecki (Białystok); Kowalczyk Rafał (IBS PAN); Kubicka K., Sondej I., Matejek R. (PKP); Kulakowski Tomasz (Ornitho.pl); Lickiewicz Aleksander (Nadleśnictwo Krynki); Maciej Sus, Konrad Horodyński (Przemyśl); Mizera Tadeusz (UP w Poznaniu); Myka Oliwier (Ornitho.pl); Nadleśnictwo Sieraków; Ryżlak Marcin (RDOŚ w Szczecinie); Tracz Magdalena i Tracz Maciej (Zachodnio Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze; Wiadomości Lokalne (Słupsk); Woźniak Bogdan (Nadleśnictwo Trzcianka); Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (Jabłonowo)