Tchórz stepowy

Mustela eversmanni Lessom, 1827

Stwierdzono na: 2 kwadratach
Liczba obserwacji: 2
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03 10:38

Tchórz stepowy - Mustela eversmanni Lessom, 1827

Andrzej Zalewski
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża
tel.: (85) 682 77 75
zalewski@ibs.bialowieza.pl

Nieopublikowane dane udostępnili:

Głowaciński Zbigniew, Profus Piotr (IOP PAN); Ziarko Szczepan (Poturzyn)