Płazy – Amphibia


grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-06 01:52

kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-08-31 18:49

kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Ostatnia aktualizacja 2021-07-20 01:27

ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 12:43

ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-06 02:10

ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-08-15 07:36

rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-07-16 14:25

salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-08-31 18:50

traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-08-31 18:54

traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-07-09 11:12

traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 03:59

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-06 02:05

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Ostatnia aktualizacja 2021-07-09 11:17

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Ostatnia aktualizacja 2021-07-16 12:33

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

Ostatnia aktualizacja 2021-07-09 11:15

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-10-06 02:22

żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:24

żaba zwinka Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Ostatnia aktualizacja 2018-05-15 17:43

żaby zielone Pelophylax esculentus complex

Ostatnia aktualizacja 2021-08-15 07:40

Gady – Reptilia


gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:20

jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-03-18 14:47

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:24

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Jacquin, 1787

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:21

murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2017-12-08 13:44

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-10-06 02:17

wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2016-01-05 12:58

zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-09-21 12:35

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-23 09:22

żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:24

żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:19

żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Ostatnia aktualizacja 2021-10-12 11:24