Płazy – Amphibia


grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-01 21:24

kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-11-14 20:16

kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

kumaki Bombina sp.

Ostatnia aktualizacja 2017-12-15 14:51

ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2022-04-23 14:45

ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-26 01:06

rzekotka wschodnia Hyla orientalis (Bedriaga, 1890)

Ostatnia aktualizacja brak

rzekotki Hyla sp.

Ostatnia aktualizacja 2022-06-05 20:40

salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-06 13:05

traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2022-09-15 23:07

traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2023-01-17 15:45

traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Ostatnia aktualizacja 2022-09-15 22:59

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:33

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:18

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:16

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:04

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-10-13 18:28

żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:21

żaba zwinka Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Ostatnia aktualizacja 2022-04-23 16:40

żaby zielone Pelophylax esculentus complex

Ostatnia aktualizacja 2022-08-25 12:33

Gady – Reptilia


gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2022-11-14 20:17

jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-03-18 14:47

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2022-08-13 21:25

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Jacquin, 1787

Ostatnia aktualizacja 2023-01-17 15:46

murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2017-12-08 13:44

padalce Anguis sp.

Ostatnia aktualizacja 2022-11-14 20:17

padalec kolchidzki Anguis colchica (Nordmann, 1840)

Ostatnia aktualizacja 2022-05-17 11:24

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2016-01-05 12:58

zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-09-21 12:35

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42

żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:19

żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Ostatnia aktualizacja 2023-02-13 14:42