Płazy – Amphibia


grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-16 13:03

kumak górski Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-14 18:28

kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 13:08

ropucha paskówka Epidalea calamita Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 12:43

ropucha szara Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 13:10

ropucha zielona Bufotes viridis Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-06-16 12:58

rzekotka drzewna Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-16 13:05

salamandra plamista Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 04:01

traszka górska Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 04:03

traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-31 22:12

traszka karpacka Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 03:59

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 03:52

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae Camerano, 1882

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:19

żaba moczarowa Rana arvalis Nilsson, 1842

Ostatnia aktualizacja 2021-06-14 14:00

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus Pallas,1771

Ostatnia aktualizacja 2021-05-11 21:05

żaba trawna Rana temporaria Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-06-14 14:29

żaba wodna Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-05-31 22:13

żaba zwinka Rana dalmatina Bonaparte, 1840

Ostatnia aktualizacja 2018-05-15 17:43

żaby zielone Pelophylax esculentus complex

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 13:09

Gady – Reptilia


gniewosz plamisty Coronella austriaca Laurenti, 1768

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:22

jaszczurka zielona Lacerta viridis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-03-18 14:47

jaszczurka zwinka Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-06-15 08:45

jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara Jacquin, 1787

Ostatnia aktualizacja 2021-06-17 12:20

murówka pospolita Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2017-12-08 13:44

padalec zwyczajny Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Ostatnia aktualizacja 2021-06-16 13:11

wąż Eskulapa Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2016-01-05 12:58

zaskroniec rybołów Natrix tessellata (Laurenti, 1768)

Ostatnia aktualizacja 2015-09-21 12:35

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-16 13:08

żmija zygzakowata Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-06-09 03:45

żółw błotny Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:19

żółw ozdobny Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Ostatnia aktualizacja 2021-05-28 09:17