Struktura

Dział Wydawnictw Naukowych i Kolportażu

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

mgr Agata Skoczylas

tel.: 12 370 35 49

mgr Marzena Żyłowska

tel.: 12 370 35 49
Działalność:

Wydawnictwa Instytutu:
http://www.iop.krakow.pl/editorial_information_2_151.html

Projekty

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN).
Kierownik projektu:

mgr Hanna Kuciel

tel.: 12 370 35 49
powrót do listy jednostek