Struktura

Zakład Ochrony Ekosystemów

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22

mgr Adam Ćmiel

tel.: 12 370 35 61

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62

mgr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
Działalność:

Główną przyczyną spadku bioróznorodności na świecie są zmiany siedlisk lub ich całkowity zanik. Misją zakładu jest rozwój naukowych podstaw ochrony przyrody i implementację naukowych osiągnięć biologi i nauk o ziemi do praktyki, w oparciu o multidyscyplinarne podejście.

Zakres badań:
Realizowane działania badawcze:

Zadania badawcze:

  • Wpływ wybiórczości siedliskowej na dynamikę populacji

kierownik – hab. dr Tadeusz Zając

Celem badań jest ustalenie wpływu wybiórczości środowiskowej na dynamikę populacji gatunków zagrożonych wyginięciem. Poznanie mechanizmu zmian ekosystemowych przyczyni się nie tylko do poszerzenia wiedzy na ten temat, ale daje również szereg rozwiązań gotowych do zastosowania w praktyce ochrony przyrody.

Planujemy kontynuowanie prac nad wpływem siedliska na dynamikę populacji rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus wg dotychczasowej metodyki. Badania te mają już charakter badań długoterminowych, co umożliwi nam badania związane z wpływem zmian klimatycznych.

Podobnie kontynuowane będą badania dotyczące związku zróżnicowania siedliska i dynamiki roślinności bagiennej na dynamikę populacji chronionych Dyrektywą siedliskową ślimaków z rodzaju Vertigo, których biologia jest poznana w znikomym stopniu. Badania będą się koncentrowały również na wpływie pasożytniczych much na dynamikę i rozprzestrzenianie się populacji Vertigo.

Kontynuowane będą badania nad dynamiką populacji ważek w warunkach zmiennego ekosystemu wód płynących oraz rozmieszczeniem metapopulacji i wymaganiami siedliskowymi dwóch krajowych ginących gatunków niepylaków: apolla (we współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym) i mnemozyny oraz badania nad wyborem siedliska u salamandry plamistej.

Planujemy również rozwinąć badania związane z wyborem siedliska, żywiciela pośredniego i związanej z siedliskiem plastyczności fenotypowej u ginącego gatunku małża Unio crassus.

Zadanie realizuje zespół: dr P. Adamski, mgr W. Bielański, mgr A. Ćmiel, mgr M. Gołąb, mgr A. Lipińska, dr P. Olejniczak, dr W. Solarz, dr T. Zając.

  • Wpływ środowiska na charakter inwazji gatunków obcych

kierownik – dr Wojciech Solarz

Celem badań jest kontynuowanie prac nad rozwojem bazy danych „Gatunki obce w Polsce” (www.iop.krakow.pl/ias) oraz dalsze prowadzenie monitoringu handlu gatunkami inwazyjnymi obcego pochodzenia.

Zbieranie informacji publikowanych i niepublikowanych, obserwacji, ofert handlowych dotyczących niebezpiecznych gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia.

Udostępnienie danych na stronie www.iop.krakow.pl/ias

Zadanie realizowali: mgr K. Najberek, dr W. Solarz.

  • Zmienność cech w zagrożonych populacjach – potencjał reakcji na zmiany środowiska

kierownik – dr Paweł Olejniczak

Publikacje

Adamski P., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Intra-seasonal asynchrony as a factor boosting isolation within a metapopulation. The case of the clouded apollo. Insect Science 26 (5): 911-922. DOI: 10.1111/1744-7917.12589.

Bonk M., Bobrek R., Dołęga J., Strużyński W. 2019.

Evaluation of visual encounter surveys of the noble crayfish, Astacus astacus, and the spiny-cheek crayfish, Orconectes limosus. FISHERIES & AQUATIC LIFE Formerly: Archives of Polish Fisheries 27 (2): 112 - 117.

Ćmiel A., Zając K., Lipińska A., Zając T. 2019.

Is Pseudanodonta complanata the most vulnerable of widespread European species of unionids? An intense stress test leading to a massive die-off. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems Accepted Manuscript (TBA): TBA. DOI: 10.1002/aqc.3216.

Ćmiel A.M., Strużyński A., Wyrębek M., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2019.

Response of freshwater mussel recruitment to hydrological changes in a eutrophic floodplain lake. Science of the Total Environment TBA (TBA): TBA, Accepted manuscript, In press.

Ćmiel A.M., Zając T., Zając K., Lipińska A., Najberek K. 2019.

Single or multiple spawning? Comparison of breeding strategies of freshwater Unionidae mussels under stochastic environmental conditions . Hydrobiologia Accepted Manuscript (TBA): TBA. DOI:10.1007/s10750-019-04045-8. Pobierz pdf

Dołęga J., Bonk M 2019.

Stwierdzenie piskorza Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) w zbiorniku poeksploatacyjnym w Lasach Radłowskich (woj. małopolskie). Przegląd Przyrodniczy 30 (2): 112-115.

Ferreira-Rodríguez N., Akiyama Y.B., Aksenova O.V., Araujo R., Barnhart M.C., Bespalaya Y.V., Bogan,A.E., Bolotov I.N., Budha P.B., Clavijo C., Clearwater S.J., Darrigran G., Do V.T., Douda K., Froufe E., Gumpinger C., Henrikson L., Humphrey C.L., Johnson N.A., Klishko O., Klunzinger M.W., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Lajtner J., Lopes-Lima M., Moorkens E.A., Nagayama S., Nagel K.O., Nakano M., Negishi J.N., Ondina P., Oulasvirta P., Prié V., Riccardi N., Rudzīte M., Sheldon F., Sousa R., Strayer D.L., Takeuchi M., Taskinen J., Teixeira A., Tiemann J.S., Urbańska M., Varandas S., Vinarski M.V., Wicklow B.J., Zając T., Vaughn C.C. 2019.

Research priorities for freshwater mussel conservation assessment. Biological Conservation 231: 77-87. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.01.002.

Golab M.J., Johansson F., Sniegula Sz. 2019.

Let’s mate here and now – seasonal constraintsincrease mating efficiency. Ecological Entomology DOI: 10.1111/een.12739.

Kurek K., Ćmiel A., Bury S., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Musilová R., Baś G., Najbar B. 2019.

What has happened to the females? Population trends in the Aesculapian snake at its northern range limit. Global Ecology and Conservation 17: 1-6. doi:10.1016/j.gecco.2019.e00550. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2019.

Size-mediated priority and temperature effects on intra-cohort competition and cannibalism in a damselfly. Journal of Animal Ecology DOI: 10.1111/1365-2656.12947.

Sniegula S., Nsanzimana J. d’Amour, Johansson F. 2019.

Predation risk affects egg mortality and carry over effects in the larval stages in damselflies. Freshwater Biology DOI: 10.1111/fwb.13261.

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica 30: 20-27. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2019.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science 26 (3): 555-568, DOI: 10.1111/1744-7917.12556.

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A. M., Lipińska A. M. 2019.

Dispersal and mortality of translocated thick shelled river mussel Unio crassus Philipsson, 1788 adults revealed by radio tracking. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 29 (3): 331-340.

Zając T. 2019.

Recenzja: Piotr Tryjanowski: Wino i ptaki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (3): 238-239.

Adamski P., Michalcewicz J., Bohdan A., Ciach M. 2018.

Potential range of impact of an ecological trap network: the case of timber stacks and the Rosalia longicorn. Journal of Insect Conservation 22 (2): 209-219.

Biedrzycka A., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W., Zając T., Migalska M., Sebastian A., Westerdahl H., Radwan J. 2018.

Blood parasites shape extreme major histocompatibility complex diversity in a migratory passerine. Molecular Ecology 27 (11): 2594-2603. DOI: 10.1111/mec.14592.

Bielański M., Taczanowska K., Muhar A., Adamski P., González L.M., Witkowski Z. 2018.

Application of GPS tracking for monitoring spatially unconstrained outdoor recreational activities in protected areas–A case study of ski touring in the Tatra National Park, Poland. Applied Geography 96: 51-65.

Bonk M., Zając K., Lipińska A. M. 2018.

Rapid expansion of the Asian clam Corbicula fluminea (O. F. Müller,1774): a new alien species in the mollusk community of the Vistula. Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1): 75-86, DOI: 10.1515/ohs-2018-0009.

Ćmiel A. M., Zając K., Lipińska A. M., Zając T. 2018.

Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 28 (3): 535-544. DOI: 10.1002/aqc.2883.

Kurek K., Król W., Najberek K., Ćmiel A.M., Solarz W., Bury S., Baś G., Najbar B., Okarma H. 2018.

Habitat Use of the Aesculapian Snake at Different Spatial Scales. Journal of Wildlife Management 82 (8): 1746-1755. DOI:10.1002/jwmg.21534.

Martínez‐Lendech N., Golab M.J., Osorio‐Beristain M., Contreras‐Garduño J. 2018.

Sexual signals reveal males’ oxidative stress defences: Testing this hypothesis in an invertebrate. Functional Ecology 32 (4): 937-947.

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Najberek K., Pusz W., Solarz W., Olejniczak P. 2018.

The seeds of success: release from fungal attack on seeds may influence the invasiveness of alien Impatiens. Plant Ecology 219(10): 1197-1207.

Roy H.E., Bacher S., Essl F., Adriaens T., Aldridge D.C., Bishop J.D.D., Blackburn T.M., Branquart E., Brodie J., Carboneras C., Cook E.J., Copp G.H., Dean H.J., Eilenberg J., Gallardo B., Garcia M., García-Berthou E., Genovesi P., Hulme P.E., Kenis M., Kerckhof F., Kettunen M., Minchin D., Nentwig W., Nieto A., Pergl J., Pescott O.L., Peyton J., Preda C., Roques A., Rorke S.L., Scalera R., Schindler S., Schönrogge K., Sewell J., Solarz W., Stewart A.J.A., Tricarico E., Vanderhoeven S., van der Velde G., Vilà M., Wood C.A., Zenetos A., Rabitsch W. 2018.

Developing a list of invasive alien species likely to threaten biodiversity and ecosystems in the European Union. Global Change Biology. Global Change Biology 00: 1-17, DOI: 10.1111/gcb.14527.

Skórka P., Żmihorski M., Grzędzicka E., Martyka R., Sutherland W. J. 2018.

The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland. Biological Conservation 226: 280-287, DOI: 10.1016/j.biocon.2018.08.013.

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak Sz.M., Johansson F. 2018.

The genetic variance but not the genetic covariance of life-history traits changes towards the north in a time-constrained insect. Journal of Evolutionary Biology 31: 853–865. DOI: 10.1111/jeb.13269.

Szarek-Gwiazda E., Żurek R., Baś G., Ciężak K., Dumnicka E., Golab M, Profus P. 2018.

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (5): 347-354.

Zając K., Florek J., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Klich M., Lipińska A.M. 2018.

On the reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: the importance of the river's longitudinal profile. Science of the Total Environment 624: 273-282, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.346. Pobierz pdf

Zając K., Zając T., Ćmiel A. 2018.

What can we infer from the shell dimensions of the thick-shelled river mussel Unio crassus?. Hydrobiologia 810 (1): 415-431, DOI: 10.1007/s10750-017-3098-2. Pobierz pdf

Biedrzycka A., O’Connor E., Sebastian A., Migalska M., Radwan J., Zając T., Bielański W., Solarz W., Ćmiel A., Westerdahl H. 2017.

Extreme MHC class I diversity in the sedge warbler (Acrocephalus schoenobaenus); selection patterns and allelic divergence suggest that different genes have different functions. BMC Evolutionary Biology 17: 159: 1-12, DOI: 10.1186/s12862-017-0997-9. Pobierz pdf

Bielański W., Biedrzycka A., Zając T., Ćmiel A., Solarz W. 2017.

Age-related parasite load and longevity patterns in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 48 (7): 997-1004, DOI: 10.1111/jav.00949.

Ćmiel A.M., Lipińska A.M., Zając K., Zając T., Cameron R.A.D. 2017.

EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies, Book of Abstracts. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN: 978-83-7986-156-9. Pobierz pdf

Dańko M.J., Dańko A., Golab M.J., Stoks R., Sniegula Sz. 2017.

Latitudinal and age-specific patterns of larval mortality in the damselfly Lestes sponsa: Senescence before maturity?. Experimental Gerontology 95: 107-115, DOI: 10.1016/j.exger.2017.05.008. Pobierz pdf

Gąsienica-Staszeczek M., Zając K., Zając T., Olejniczak P. 2017.

In vitro culture of glochidia of the threatened freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788- the dilution problem. Invertebrate Reproduction & Development, DOI: 10.1080/07924259.2017.1362482 < http://www.tandfonline.com/eprint/GfZagxVHCdGtMuuHBFCW/full>.

Golab M.J, Gołąb P.A., Contreras-Garduño J., Zając T., Sniegula S. 2017.

The effects of habitat deterioration and social status on patrolling behavior in the territorial damselfly Calopteryx splendens. Polish Journal of Ecology 65 (1): 122-131, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.1.011.

Kurek K., Najberek K., Zając B., Bury S., Ćmiel A., Baś G., Najbar B. 2017.

Changes in the distribution of the Aesculapian snake in Poland and the implication for its active conservation. Polish Journal of Ecology 65 (4): 422-431, DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.4.011.

Lopes-Lima M., Sousa R., Geist J., Aldridge D., Araujo R., Bergengren J., Bespalaja Y., Bódis E., Burlakova L., Van Damme D., Douda K., Froufe E., Georgiev D., Gumpinger C., Karatayev A., Kebapçi Ü., Killeen I., Lajtner J., Larsen B., Lauceri R., Legakis A., Lois S., Lundberg S., Moorkens E., Motte G., Nagel K.-O., Ondina P., Outeiro A., Paunovic M., Prié V., von Proschwitz T., Riccardi N., Rudzīte M., Rudzītis M., Scheder Ch., Seddon M., Şereflişan H., Simić V., Sokolova S., Stoeckl K., Taskinen J., Teixeira A., Thielen F., Trichkova T., Varandas S., Vicentini H., Zajac K., Zając T., Zogaris S. 2017.

Conservation Status of Freshwater Mussels in Europe: State of the Art and Future Challenges. Biological Reviews 92 (1): 572-607, DOI: 10.1111/brv.12244.

Najberek K., Nentwig W., Olejniczak P., Król W., Baś G., Solarz W. 2017.

Factors limiting and promoting invasion of alien Impatiens balfourii in Alpine foothills. Flora - Morphol. Distrib. Funct. Ecol. Plants 234: 224-232, DOI: 0.1016/j.flora.2017.08.002. Pobierz pdf

Najberek K., Solarz W., Chmura D. 2017.

Do local enemies attack alien and native Impatiens alike?. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86 (4): 3562. Pobierz pdf

Roy H.E., Rabitsch W., Scalera R., Stewart A., Gallardo B., Genovesi P., Essl F., Adriaens T., Booy O., Branquart E., Brunel S., Copp G.H., Dean H., D’hondt B., Josefsson M., Kenis M., Kettunen M., Linnamagi M., Lucy F., Martinou A., Moore N., Nieto A., Pergl J., Peyton J., Schindler S., Solarz W., Stebbing P.D., Trichkova T., Vanderhoeven S., van Valkenburg J., Zenetos A. 2017.

Developing a framework of minimum standards for the risk assessment of alien species. Journal of Applied Ecology: DOI: 10.1111/1365-2664.13025.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2017.

Cannibalism and activity rate in larval damselflies increase along a latitudinal gradient as a consequence of time constraints. BMC Evolutionary Biology 17: 167, DOI: 10.1186/s12862-017-1010-3. Pobierz pdf

Sniegula S., Janssens L., Stoks R. 2017.

Integrating multiple stressors across life stages and latitudes: Combined and delayed effects of an egg heat wave and larval pesticide exposure in a damselfly. Aquatic Toxicology 186: 113–122, DOI: 10.1016/j.aquatox.2017.02.029.

Sniegula S., Prus M.A., Golab M., Outomuro D. 2017.

Do males with higher mating success invest more in armaments? An across-populations study in damselflies. Ecological Entomology 42 (4): 526-530, DOI: 10.1111/een.12397.

Solarz W., Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E. 2017.

Birds and alien species dispersal: on the need to focus management efforts on primary introduction pathways – comment on Reynolds et al. and Green. Diversity and Distributions 23 (1): 113-117, DOI: 10.1111/ddi.12500. Pobierz pdf

Solarz. W., Najberek K. 2017.

Alien Parasites May Survive Even if Their Original Hosts Do Not. EcoHealth, Springer 14(Suppl 1): 3, DOI: 10.1007/s10393-016-1128-6.

Tatoj K., Ćmiel A., Kwaśna D., Lipińska A., Zając K., Zając T. 2017.

The endangered thick-shelled river mussel (Unio crassus): a new host species for the European bitterling (Rhodeus amarus). Biodiversity and Conservation 26 (5): 1217-1224, DOI 10.1007/s10531-017-1295-y. Pobierz pdf

Adamski P. 2016.

Restytucja niepylaka apollo (Parnassius apollo frankenbergeri) w Pienińskim Parku Narodowym – próba podsumowania. Pienny - Przyroda i Człowiek 14: 119-131.

Adamski P., Bohdan A., Michalcewicz J., Ciach M., Witkowski Z. 2016.

Timber stacks: potential ecological traps for an endangered saproxylic beetle, the Rosalia longicorn Rosalia alpina. Journal of Insect Conservation, Springer: (DOI 10.1007/s10841-016-9932-4). Pobierz pdf

Adamski P., Kolasińska A., Witkowski Z. 2016.

Czy zachowanie turystów w Pienińskim Parku Narodowym zależy od ich wiedzy i nastawienia do Parku?. Pieniny - Przyroda i Człowiek 14: 167-174.

Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2016.

Habitat structure effects on the distribution and abundance of the rare snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Journal of Conchology 42 (3): 79-83.

Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Zając K., Zając T., Sell J. 2016.

Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvi: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies. Journal of Experimental Zoology 325A (9): 610-625; DOI: 10.1002/jez.2055.

Najberek K., Solarz W. 2016.

Gatunki obce: przyczyny inwazyjnych zachowań i sposoby zwalczania. Kosmos 65 (1): 81-91.

Najberek K., Solarz W., Chmura D., Walusiak E., Król W. 2016.

An invertebrate harmfulness scale for research on plant pest diversity and impacts. International Journal of Pest Management: DOI: 10.1080/09670874.2016.1182229.

Olszańska A., Solarz W., Najberek K. 2016.

To kill or not to kill—Practitioners’ opinions on invasive alien species management as a step towards enhancing control of biological invasions. Environmental Science & Policy 58: 107-116; DOI:10.1016/j.envsci.2016.01.008.

Pilarczyk-Zurek M., Strus M., Adamski P., Heczko P.o 2016.

The dual role of Escherichia coli in the course of ulcerative colitis. BMC Gastroenterology 16 (128): DOI: 10.1186/s12876-016-0540-2. Pobierz pdf

Pociecha A., Solarz W., Najberek K., Wilk-Woźniak E. 2016.

Native, alien, cosmopolitan or cryptogenic?A framework for clarifying the origin status of rotifers. Aquatic Biology 24: 141-149, DOI: 10.3354/ab00644. Pobierz pdf

Roy H.E., Hesketh H., Purse B.V., Eilenberg J., Santini A., Scalera R., Stentiford G.D., Adriaens T., Bacela-Spychalska K., Bass D., Beckmann K.M., Bessell P., Bojko J., Booy O., Cardoso A.C., Essl F., Groom Q., Harrower C., Kleespies R., Martinou A.F., van Oers M.M., Peeler E.J., Pergl J., Rabitsch W., Roques A., Schaffner F., Schindler S., Schmidt B.R., Schönrogge K., Smith J., Solarz W., Stewart A., Stroo A., Tricarico E., Turvey K.M.A., Vannini A., Vilà M., Woodward S., Wynns A.A., Dunn A.M. 2016.

Alien pathogens on the Horizon: opportunities for predicting their threat to wildlife. Conservation Letters 10 (4): 477–484. Pobierz pdf

Sniegula S., Golab M.J., Drobniak S.M., Johansson F. 2016.

Seasonal time constraints reduce genetic variation in life history traits along a latitudinal gradient. Journal of Animal Ecology 85 (1): 187-198.

Sniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

A large-scale latitudinal pattern of life-history traits in a strictly univoltine damselfly. Ecological Entomology 41: 459-472 (DOI: 10.1111/een.12314).

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144 (3): 267-278. Pobierz pdf

Śniegula S., Golab M.J., Johansson F. 2016.

Time constraint effects on phenology and life history synchrony in a damselfly along a latitudinal gradient. Oikos 125 (3): 414-423.

Wilk-Woźniak E., Solarz W., Najberek K., Pociecha A. 2016.

Alien cyanobacteria: an unsolved part of the "expansion and evolution" jigsaw puzzle?. Hydrobiologia 764 (1): 65-79, DOI 10.1007/s10750-015-2395-x. Pobierz pdf

Wójkowska-Mach J., Merritt T.A., Borszewska-Kornacka M., Domańska J., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Adamski P. 2016.

Device-associated pneumonia of very low birth weight infants in Polish Neonatal Intensive Care Units. Advances in Medical Sciences 61 (1): 90-95.

Zając K., Zając T., Ćmiel A. 2016.

Spatial distribution and abundance of Unionidae mussels in a eutrophic floodplain lake. Limnologica 58: 41-48; DOI: 10.1016/j.limno.2016.02.002 . Pobierz pdf

Ciapała S., Adamski P. 2015.

Methodological Aspects of the Potential Use of Dendrochronological Techniques When Analyzing the Long-Term Impact of Tourism on Protected Areas. PLoS ONE 10 (9): e0136830.

Kolasinska A., Adamski P., Ciapała S., Svajda J., Witkowski Z. 2015.

Trail management, off-trail walking and visitor impact in the Pieniny Mts National Park (Polish Carpathians). eco.mont Journal on Protected Mountain Areas Research 7 (1): 26-36.

Romaniszyn D. , Rózańska A., Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Pobiega M., Adamski P., Helwich E., Lauterbach R., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Kordek A., Bulanda M. 2015.

Epidemiology, antibiotic consumption and molecular characterisation of Staphylococcus aureus infections - data from the Polish neonatology surveillance network, 2009-2012. BMC infectious diseases 15 (1): 169.

Różańska A., Wójkowska-Mach J., Adamski P., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Bulanda M. 2015.

Infections and risk-adjusted length of stay and hospital mortality in Polish Neonatology Intensive Care Units. International Journal of Infectious Diseases 35: 87-92.

Rychła A., Śniegula S., Karasek T., Gołąb M.J., Żurek R. 2015.

Występowanie i charakterystyka siedlisk Sympecma fusca (VANDER LINDEN, 1820) i Sympecma paedisca (BRAUER, 1877) w starorzeczach górnej Wisły. Odonatrix 11 (1): 21-30.

Skórka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W. J. 2015.

Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154-163, DOI: 10.1016/j.biocon.2015.04.017.

Śniegula S., Gołąb M.J. 2015.

A test for latitudinal variation of life history, behavior and mortality in the strictly univoltine damselfly Sympecma fusca (Zygoptera: Lestidae). Entomological Science 18 (4): 479-488.

Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Solarz W. 2015.

The influence of phenology on double-brooding and polygyny incidence in the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 153 (3): 725-735; DOI:10.1007/s10336-015-1181-x. Pobierz pdf

Adamski P., Ćmiel A. M. 2014.

Habitat Loss, Uneven Distribution of Resources and Fragmented Landscapes—A Resource Based Model of the Patch Size Effect. Applied Mathematics 5 (19): 3206-3216. Pobierz pdf

Biedrzycka A., Migalska M., Bielański W. 2014.

A quantitative PCR protocol for detecting specific Haemoproteus lineages: molecular characterization of blood parasites in a Sedge Warbler population from southern Poland. Journal of Ornithology, Springer: 00-00 (DOI: 10.1007/s10336-014-1116-y). Pobierz pdf

Ciapała S., Adamski P., Mroczka M., Svajda J., Witkowski Z. 2014.

Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion of Slovakia. Eco-mont 6 (2): 55-60 (DOI: 10.1553/ecomont-6-2s55).

Ciapała S., Adamski P., Zielonka T. 2014.

Tree ring analysis as an indicator of environmental changes caused by tourist trampling - A potential method for the assessment of the impact of tourists. Geochronometria 41 (4): 392-399.

Görner T., Botta-Dukát Z., Heltai M., Fehér Z., Márton M., Patkó L., Kuciel H., Solarz W., Szewczyk M., Schneider E., Olosutean H., Banaduc A., Dumbravã A., Lazarević P., Bakovič D., Zatezalo A., Bankovič S., Gojdičová E., Krištín A., Kautman J., Vavrová Ĺ., Urban P., Zach P., Kulfan J., Voloshchuk M., Kozurak A., Kurtiak F., Chumak V. 2014.

Draft List of Invasive Alien Species of the Carpathian Region. In: Kadlečík J. (ed.) Carpathian Red List of Forest Habitats and Species Carpathian List of Invasive Alien Species (Draft). The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky: 228-234.

Kurek K., Najberek K. 2014.

Rekomendacje dla ochrony węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Kurek K., Bury S., Baś G., Najberek K., Kaczmarski M., Śnieżko S. 2014.

Badania telemetryczne węża Eskulapa w Bieszczadach – wstępne wyniki i ocena zastosowanych metod. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 70 (6): 510–522.

Masło D., Najberek K. 2014.

American goldenrods versus Polish butterflies. In: Mirek Z., Nikel A. (eds), Nature Conservation in Poland and Current Civilizational Challenges. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 189–195.

Romaniszyn D., Pobiega M., Wojkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Gryglewska B., Adamski P., Heczko P.B., Ochonska D., Bulanda M. 2014.

The general status of patients and limited physical activity as risk factors of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus occurrence in long-term care facilities residents in Krakow, Poland. BMC Infectious Diseases 14 (art. no. 271): (ttp://www.biomedcentral.com/1471-2334/14/271/).

Skórka P., Martyka R., Wójcik J. D., Lenda M. 2014.

An invasive gull replaces native waterbirds to habitats more exposed to native predators. Population Ecology 56 (2): 359-374. Pobierz pdf

Solarz W. 2014.

Ochrona różnorodności biologicznej kraju wobec inwazji obcych gatunków roślin i zwierząt. W: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 277–282.

Śniegula S., Drobniak S.M., Gołąb M.J., Johansson F. 2014.

Photoperiod and variation in life history traits in core and peripheral populations in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 39 (2): 137–148.

Wójkowska-Mach J., Gulczynska E., Nowiczewski M., Borszewska-Kornacka M., Domanska J., Merritt T.A., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Gadzinowski J., Szczapa J., Adamski P., Sulik M., Klamka J., Brzychczy-Wloch M., Heczko P.B. 2014.

Late-onset bloodstream infections of Very-Low-Birth-Weight infants: data from the Polish Neonatology Surveillance Network in 2009-2011. BMC Infectious Diseases 14 (art. no. 339): (http://www.biomedcentral.com/1471-2431/14/274).

Zając K., Zając T. 2014.

The pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Margaritiferidae) in Poland – current situation. Folia Malacologica 22 (3): 183-191. Pobierz pdf

Adamski P. 2013.

Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosynae oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku. Studia Naturae 61: 1-65.

Biedrzycka A., Kloch A., Migalska M., Bielański W. 2013.

Molecular characterization of putative Hepatozoon sp. from the sedge warbler(Acrocephalus schoenobaenus). Parasitology 140 (6): 695-698. Pobierz pdf

Bodazewska-Lubas M., Brzychczy-Wloch M., Adamski P., Gosiewski T., Strus M., Heczko P.B. 2013.

Adherence of Group B Streptococci to Human Rectal and Vaginal Epithelial Cell Lines in relation to Capsular Polysaccharides as well as Alpha-like Protein Genes - Pilot Study. Polish Journal of Microbiology 62 (1): 85-90.

Chmielarczyk A., Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P.B,. Bulanda M. 2013.

Molecular epidemiology, plasmid analysis, virulence and resistance of Escherichia coli isolated from neonatal intensive care units in Poland. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 76: 542-545.

Chmura D. Adamski P. Denisiuk Z. 2013.

Spatiotemporal aspect of occurence of clonal steppe plant Addonis vernalis L. in the southern Poland. Časopis slezskego zemskego muzea Seria A 61: 254-250.

Chmura D., Adamski P., Denisiuk Z. 2013.

How do plant communities and flower visitors relate? A case study of semi-natural xerothermic grasslands. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (2): 99-105.

Gołąb M. J., Śniegula S., Drobniak S.M., Zając T., Serrano-Meneses M.A. 2013.

Where do floaters settle? An experimental approach in odonates. Animal Behaviour 86 (5): 1069–1075.

Gosiewski T., Strus M., Fyderek K., Kowalska-Du plaga K., Wedrychowicz A., Jedynak-Wasowicz U., Pilarczyk-Zurek M., Chmielarczyk A., Gosiewski T., Tomusiak A., Adamski P., Zwolinska-Wcislo M, Mach T., Heczko P.B., Strus M. 2013.

Possible role of Escherichia coli in propagation and perpetuation of chronic inflammation in ulcerative colitis BMC. Gastroenterology 13: (DOI: 10.1186/1471-230X-13-61).

Najberek K., Solarz W., Król W., Pępkowska-Król A., Strzałka M. 2013.

Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb koło Zatora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 155-158.

Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P.B., Gryglewska B., Grodzicki T. 2013.

Characterization and drug resistance of Escherichia coli strains isolated from long-term care facilities residents with urinary tract infections in Krakow, Poland. Medical Science Monitor 19: 317-326.

Solarz W. 2013.

Ptaki prawie nasze. Ptaki 4: 20-23.

Szczepka K. 2013.

Kambryjskie trylobity dzisiejszego obszaru Polski. Wszechświat 114 (8-9): 259-262.

Tomusiak A., Heczko P.B., Janeczko J., Adamski P., Pilarczyk-Zurek M., Strus M. 2013.

Bacterial infections of the lower genital tract in fertile and infertile women from the south-eastern Poland. Ginekologia Polska 84 (5): 352-358.

Wilk-Woźniak E., Najberek K. 2013.

Towards clarifying the presence of alien algae in inland waters — can we predict places of their occurrence?. Biologia (68/5): 838-844, DOI 10.2478/s11756-013-0221-3. Pobierz pdf

Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Czekaj J., Adamski P., Grodzicki T., Heczko P.B. 2013.

Infection control: point prevalence study versus incidence study in Polish long-term care facilities in 2009-2010 in the Małopolska Region. Infection 41: 1-8.

Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Romaniszyn D., Natkaniec J., Pobiega M., Adamski P., Grodzicki T., Kubicz D., Heczko P.B. 2013.

Age and other risk factors of pneumonia among residents of Polish long-term care facilities. International Journal of Infectious Diseases 17 (1): 37-43.

Zając T., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Zając K., Bielański W., Ciszewski D., Florek J., Gołąb M., Guzik M., Lipińska A., Myszka A., Najberek K., Potoczek M., Walusiak E., Szczęsny B. 2013.

Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH120084. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (2): 116-133.

Biedrzycka A., Solarz W., Okarma H. 2012.

Hybridization between native and introduced species of deer in Eastern Europe – a case of red deer and sika deer in Eastern Europe. Journal of Mammalogy 93 (5): 1331-1341.

Ciszewski D., Pociecha A., Szczęsny B., Wilk-Woźniak E., Zając T. 2012.

Wpływ wód Wisły na zanieczyszczenie chronionych starorzeczy w rejonie Spytkowic. Górnictwo i Geologia 7: 115-128. Pobierz pdf

Gołąb M.J., Śniegula S. 2012.

Changes in reproductive behavior in adult damselfly Calopteryx splendens (Odonata: Calopterygidae) in response to flood. Entomological Science 15 (3): 280-287.

Kajzer J., Lenda M., Kośmicki A., Bobrek R., Kowalczyk T., Martyka R., Skórka P. 2012.

Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39 (2): 371-381, DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02604.x.

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 463-481. Pobierz pdf

Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. 2012.

Poczwarówka zwężona Vertigo angustior. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 482-503. Pobierz pdf

Najberek K., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Solarz W. 2012.

Alien rotifers – neglected or unsolved problem? W: Short communications and abstracts of contributions presented at the 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII, Shillong, 18-24.11.2012.

Rutkowska J., Martyka R., Arct A., Cichoń M. 2012.

Offspring survival is negatively related to maternal response to sheep red blood cells in zebra finches. Oecologia 168 (2): 355-359. Pobierz pdf

Skórka P., Wójcik J. D., Martyka R., Lenda M. 2012.

Numerical and behavioural response of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus on population growth of the expansive Caspian Gull Larus cachinnans. Journal of Ornithology 153 (3): 947-961. Pobierz pdf

Szczepka K. 2012.

Bogactwo florystyczne Pasma Policy. Wszechświat 108: 222-223.

Śniegula S., Johansson F., Nilsson-Örtman V. 2012.

Differentiation in developmental rate across geographic regions: a photoperiod driven latitude compensating mechanism?. Oikos 121 (7): 1073–1082.

Śniegula S., Nilsson-Örtman V., Johansson F. 2012.

Growth Pattern Responses to Photoperiod across Latitudes in a Northern Damselfly. PLoS ONE 7 (9): e46024. Pobierz pdf

Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Walusiak E., Najberek K. 2012.

Dystroficzne zbiorniki wodne w Małopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (4): 309–316.

Zając K., Książkiewicz Z., Lipińska A. 2012.

Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri. W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa: 447-462. Pobierz pdf

Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M. 2012.

Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland. W: Teixeira A., Lopes-Lima M., Varandas S., Sousa R., Froufe E., Teiga F. (red.). International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves: Book of Abstracts. Instituto Politécnico de Bragança: 140.

Głowaciński Z. H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Przegląd i ocena stanu. W: Głowaciński Z. (red. i autorstwo) Gatunki obce w faunie Polski – I. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 524.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Metodyka i terminologia. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 24-28.

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2011.

Wprowadzenie. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 16-22.

Głowaciński Z., Solarz W. 2011.

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski - I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 429-433.

Gosiewski T., Strus M., Fyderek K., Kowalska-Duplaga K., Wedrychowicz A., Jedynak-Wasowicz, Sladek M., Pieczarkowski S., Adamski P., Heczko P.B. 2011.

Horizontal Distribution of the Fecal Microbiota in Adolescents With Inflammatory Bowel Disease. JPGN 54: 20-27.

Grzędzicka E., Najberek K. 2011.

Gatunki obce roślin w leśnych siedliskach ptaków. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 20-23.

Książkiewicz Z., Lipińska A. 2011.

Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist 56: 8.

Lipińska A.M., Gołąb M.J., Ćmiel A.M. 2011.

Occurrence of Desmoulin’s whorl snail (Vertigo moulinsiana) in the Nida wetlands (South Poland): interaction of vegetation and soil moisture. Journal of Conchology 40: 537-541.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Jeziora Konińskie jako ognisko inwazji gatunków obcych w Polsce. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski. II: 614-623.

Najberek K., Solarz W. 2011.

Inwazje biologiczne w polskich parkach narodowych I krajobrazowych. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. : 624-639.

Najberek K., Strzałka M., Solarz W. 2011.

Alien Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) and protected Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) in the Spytkowice pond complex. Folia Malacologica 19: 31-33.

Solarz W. 2011.

Adwent obcych – o potrzebie ksenofobii w ochronie przyrody. Problemy środowiska i jego ochrony 19: 149-161.

Solarz W. 2011.

Drobne inwazyjne obce drapieżniki w Polsce. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW 50: 73-81.

Solarz W. 2011.

Dziki królik Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 439-443.

Solarz W. 2011.

Muflon Ovis ammon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 491-496.

Solarz W. 2011.

Daniel Dama dama. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 486-490.

Solarz W. 2011.

Jeleń sika Cervus nippon. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 479-485.

Solarz W. 2011.

Bażant Phasianus colchicus. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.) Gatunki obce w faunie Polski I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 434-438.

Solarz W., Okarma H. 2011.

Rekomendacje. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W.(red.) Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 512-520.

Zając K., Zając T. 2011.

The role of active individual movement in habitat selection in the endangered freshwater mussel Unio crassus Philipson 1788. Journal of Conchology 40 (4): 446-461. Pobierz pdf

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2011.

Territory choice during the breeding tenure of male sedge warblers. Behavioral Ecology and Sociobiology 65: 2305–2317. Pobierz pdf

Branquart, E., Barvaux, E., Booy, O., Essl, F., Helmisaari, H., Josefsson, M., Lammers, 2010.

Risk mapping for non-native species in Europe. Final Report. European Environment Agency .

Ćmiel A.M. 2010.

Gołąb skalny Columba livia Gmelin. W: Gatunki obce w Polsce. Instytut Ochrony przywody PAN, Kraków http://www.iop.krakow.pl/ias/.

Genovesi P., Scalera R., Brunel S., Solarz W., Roy D. 2010.

Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe. European Environment Agency, Tech. report 5/2010.

Gołąb M. J., Potoczek M., Śniegula S. 2010.

Nowe stanowiska Cordulegaster bidentata SÉLYS, 1843 (Odonata: Cordulegastridae) w Beskidzie Wyspowym oraz w Bieszczadach. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 524.

Gołąb M.J., Lipińska A.M., Ćmiel A.M. 2010.

The consequences of water release from a dam reservoir for freshwater mussel survival: recommendations for improved management. Ekologia (Bratislava) 29 (4): 454-459. Pobierz pdf

Johansson F., Śniegula S., Brodin T. 2010.

Emergence patterns and latitudinal adaptations in development time of Odonata in north Sweden and Poland. Odonatologica 39: 97-106.

Pyšek P., Bacher S., Chytrý M., Jarošík V., Wild J., Celesti-Grapow L., Gassó N., Kenis M., Lambdon P.W., Nentwig W., Pergl J., Roques A., Sádlo J., Solarz W., Vilà M., Hulme P.E. 2010.

Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates. Global Ecology and Biogeography 19: 317-331.

Pyšek P., Jarošík V., Hulme P.E., Kühn I., Wild J., Arianoutsou M., Bacher S., Chiron F., Didžiulis V., Essl F., Genovesi P., Gherardi F., Hejda M., Kark S., Lambdon P.W., Desprez-Loustau M. L., Nentwig W., Pergl J., Poboljšaj K., Rabitsch W., Roques A., Roy D.B., Shirley S., Solarz W., Vilà M., Winter M. 2010.

Disentangling the role of environmental and human pressures on biological invasions across Europe . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107: 12157-12162.

Solarz W., Król W., Bacher S., Nentrwig W., Sol D. 2010.

Terrestrial Alien Vertebrates in Europe. w: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kühn I. (red). Atlas of Biodiversity Risk.. Pensoft, Sofia, Moscow: 152-153.

Śniegula S., Johansson F. 2010.

Photoperiod affects compensating developmental rate across latitudes in the damselfly Lestes sponsa. Ecological Entomology 35: 149-157.

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała S. 2010.

Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Prądnik. Prace Muz. Szafera 20: 427–440.

Zając T. 2010.

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus. Studia Naturae, IOP PAN 56: 1-128.

Gołąb M.J. Lipińska A. M. 2009.

The effect of parent body size on the egg size and offspring growth in Helix pomatia Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica 17 (2): 69-72.

Kark S., Solarz W., Chiron F., Clergeau P. Shirley S. 2009.

Alien Birds, Amphibians and Reptiles of Europe. w: Hulme P.E., Nentwig W., Pyšek P., Vilà M. (red). DAISIE Handbook of alien species in Europe. Springer, Dordrecht. 105-118.

Kurek K., Najberek K. 2009.

Z wybrzeży Morza Czarnego do Polski - niesamowita podróż Monacha Cartusiana (O. F. Müller, 1774). Folia Malacologica 17 (1): 41-42.

Lipińska A.M., Gołąb M.J. 2009.

Internet trade on Polish endangered species of butterflies, beetles and mollusks. Nature Conservation 65 (8): 79-87.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Solarz W., Król W. 2009.

Krajowy system informacji o inwazjach biologicznych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65 (1): 29-31.

Walther G.R., Roques A., Hulme P.E., Sykes M.T., Pyšek P., Settele J., Bacher S., Botta-Dukát Z., Bugmann H., Czúcz B., Dauber J., Hickler T., Jarosik V., Kenis M, Klotz S., Kühn I., Minchin D., Moora M., Nentwig W., Ott J., Panov V., Reineking B., Robinet C., Semenchenko V., Solarz W., Thuiller W., Vilà M., Vohland K., Zobel M. 2009.

Alien species in a warmer world – risks and opportunities. Trends in Ecology and Evolution 24: 686-693.

Hulme P.E., Bacher S., Kenis M., Klotz, S., Kühn I., Minchin D., Nentwig W., Olenin S., Panov V., Pergl J., Pyšek P., Roques A., Sol D., Solarz W., Vilà M. 2008.

Grasping at the routes of biological invasions: a framework for integrating pathways into policy. Journal of Applied Ecology 45: 403–414.

Kosior A., Celary W., Solarz W., Rasmont P., Fijał J., Król W., Witkowski Z., Iserbyt S. 2008.

Long-term changes in the species composition and distribution. Of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s. Annales de la Société Entomologique de France 44 (4): 393-407.

Zając T., Bielański W., Solarz W. 2008.

On the song resumption, polyterritorial behaviour and their population context in sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Ornithology 149: 49-57. Pobierz pdf

Zając T., Solarz T., Bielański W. 2008.

Site-dependent population dynamics: the influence of spatial habitat heterogeneity on individual fitness in the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus. Journal of Avian Biology 39 (2): 206-214.

Kosior A., Celary W., Olejniczak P., Fijał J., Król W., Solarz W., Płonka P. 2007.

The decline of the bumble bees and cuckoo bees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of Western and Central Europe. Oryx 41 (1): 79-88.

Solarz W. 2007.

Inwazja obcych. Academia 2: 6-9..

Solarz W., Chmura D. 2007.

Żółte światło. Academia 4: 33.

Bielański W. 2006.

Nesting preferences of common buzzard Buteo buteo and goshawk Accipiter gentilis in forest stands of different structure (Niepolomice Forest, Southern Poland). Biologia, Bratislava 61 (5): 597-603. Pobierz pdf

Hus M., Śmiałek M., Zając K., Zając T. 2006.

Occurence of Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) depending on water chemistry in the foreland of the Polish Carpathians. Polish Journal of Environmental Studies 15 (1): 169-172. Pobierz pdf

Zając A., Zając K. 2006.

Nowe stanowisko poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) w dolinie Nidy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 105-109.

Zając T., Solarz W., Bielański W. 2006.

Adaptive settlement in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus - focus on the scale of individuals. Acta Oecologica 29: 123-134. Pobierz pdf

Bielański W., Solarz W., Zając T. 2005.

Effect of patch size on habitat loss in sedge warblers Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida Wetlands (southern Poland). Nature Conservation 61 (4): 43-51.

Solarz W., Zając T. 2005.

Regional and subregional cooperation on IAS in Europe. IUCN ROfE 8: 5.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004.

Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 6: 1-500.

Bielański W. 2004.

Impact of common silvicultural treatments on nest trees accessibility for Common Buzzard Buteo buteo and Goshawk Accipiter gentilis. Ornis Fennica 81: 180-185. Pobierz pdf

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 2004.

Relations between Unionids occurrence, in-stream vegetation and morphology of river bed in the Nida river. Nature Conservation 60 (3): 23-29.

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Witkowski Z.J., Król W., Solarz W. 2003.

Carpathian List Of Endangered Species. WWF and Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences , Vienna-Kraków.

Król W., Solarz W., Zając T. 2002.

Breeding biology of the sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Nida wetlands (Poland). Biologia Bratislava 57 (5): 617-625.

Zając T. 2002.

Timing of Hatching and Indirect Selection on Body Size — the Impact of Bad Weather on the Great Tit Parus major in Niepołomice Forest (S Poland). Acta Ornithologica 37 (2): 107-112. Pobierz pdf

Zając T., Korzeniak J., Solarz W., Zając K., Król W., Krzyściak-Kosińska R. 2002.

Geomorphic structure and landcover of extensively managed floodplains of the Nida River. Nature Conservation 59 (2): 91-97.

Solarz W., Zając T., Król W. 1999.

Consequences of population decline in the Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Middle Nida wetlands (Poland). The Ring 21 (1).

Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995.

Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (5): 27-46.

Projekty

POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO).
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
LIFE17 NAT/PL/000018 Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy LIFE4DELTA_PL.
Kierownik projektu:
2017/25/B/NZ8/01852 Wpływ wewnątrz- i międzygatunkowych interakcji na cechy historii życiowych i fizjologicznych w obliczu zmian klimatu.
Kierownik projektu:
2018/02/X/NZ9/00165, MINIATURA 2 Czy obniżona presja ze strony lokalnych wrogów może determinować nieoptymalne preferencje siedliskowe? Badanie czynników osłabiających inwazję Impatiens balfourii w Europie.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
2018/02/X/NZ8/01677, MINIATURA 2. Jak okres wiosennej migracji i sezonu lęgowego wpływa na dynamikę infekcji malarycznych u długodystansowego migranta – rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus?.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Bielański

tel.: 12 370 35 22
81/GDOŚ/2017 Analiza stopnia inwazyjności gatunków obcych w Polsce wraz ze wskazaniem gatunków istotnie zagrażających rodzimej florze i faunie oraz propozycją działań strategicznych w zakresie możliwości ich zwalczania oraz Analiza dróg niezamierzonego wprowadzania lub rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych wraz z opracowaniem planów działań dla dróg priorytetowych.
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Barbara Tokarska-Guzik
2014/15/N/NZ8/00338 Osobowość owadów a dobór płciowy w naturalnej populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2015/16/T/NZ8/00392 Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
2014/12/T/NZ8/00522‎ Stypendium doktorskie i staż zagraniczny w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia) pod opieką prof. Robbiego Stoksa.
Kierownik projektu:
COST-STSM-TD1209-26952 Ocena kondycji niecierpka Impatiens balfourii w Szwajcarii.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
2012/05/N/NZ8/00981 Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie różnych warunków środowiskowych.
Kierownik projektu:
2011/03/B/NZ9/04042 Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na obszarze polskich Karpat Zachodnich.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39
The importance of photoperiod in physiological response during larval development in Sympecma fusca.
Kierownik projektu:
N N304 309240 Siedliskowe uwarunkowania wielkości nasion roślin górskich: testowanie przewidywań teorii optymalnego rozmiaru potomka.
Kierownik projektu:
POIS.05.01.00-00-336/10 Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.
Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kurek
N N304 277940 Pytanie o regulację populacji na przykładzie poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (gatunku objętego Dyrektywą Siedliskową) na terenie obszaru Natura 2000 "Ostoja Nidziańska".
Kierownik projektu:

mgr Anna Lipińska

tel.: 12 370 35 61
POIS-05.02.00-00-084/08 Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska.
Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. IOP PAN
N N304 363638 Struktura genetyczna populacji a problemy ochrony ginącego gatunku - skójki gruboskorupowej Unio crassus L., gatunku Natura 2000.
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Sell
N N304 328836 Efekt Allee’go w metapopulacji.
Kierownik projektu:

dr hab. Katarzyna Zając

tel.: 12 370 35 36
N N304 294537 Gracz, czy nieudacznik? O wpływie indywidualnego zróżnicowania terytoriów na regulację liczebności populacji.
Kierownik projektu:

dr Maria J. Gołąb

tel.: 12 370 35 62
N N304 328736 Perspektywy awansu terytorialnego dla samic rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Kierownik projektu:
N N304 326036 Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (enemy release hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski.
Kierownik projektu:

dr Kamil Najberek

tel.: 12 370 35 39
N N305 322936 Postawy społeczne osób związanych z ochroną przyrody odnośnie postępowania z gatunkami obcymi w Polsce.
Kierownik projektu:
2942/B/P01/2009/37 Climate change and the evolution of photoperiodic responses in life history traits.
Kierownik projektu:
24829-33/0 Building of Carpathian Biodiversity Information System and design of the ecological network for the Western Carpathians.
IAS Gatunki Obce w Polsce.
Kierownik projektu:

dr Wojciech Solarz

tel.: 12 370 35 39

Inne

Nazwa konferencji: XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin
Data: 2019-05-15
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A., Kwaśna D.
Wykład na konferencji: Pożar – ekstremalne zaburzenie siedliska i jego wpływ na populację Vertigo moulinsiana
Nazwa konferencji: XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Uniwersytet Szczeciński
Miejsce: Szczecin
Data: 2019-05-15
Autorzy: Aldridge D.C., Ćmiel A, Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Texteira A., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: "Spurting" - niezwykłe zachowanie skójki gruboskorupowej (Unio crassus)
Nazwa konferencji: Polskie Sympozjum Herpetologiczne
Organizator: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, Uniwerystet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2018-12-08
Autorzy: Kurek K., Bury S., Ćmiel A., Zając B., Najberek K., Babiasz R., Baś G., Najbar B.
Wykład na konferencji: Is the disturbed sex ratio the next stage of the extinction of the Aesculapian snake population at the limit of its range?
Nazwa konferencji: Forum Carpaticum
Organizator: MTA Centre for Ecological Research, S4C Science for the Carpathians
Miejsce: Eger, Węgry
Data: 2018-10-15
Autorzy: Łaciak M., Adamski P., Zając T., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Łaciak T., Zając K.
Poster: Corridor vs barier – on the ambigious role of a river channel in dispersal of Bombina variegata
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Aldridge D.C., Ćmiel A, Lipińska A., Lopes-Lima M., Sousa R., Texteira A., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Remarkable reproductive spurting behaviour of the endangered thick shelled river mussel, Unio crassus
Nazwa konferencji: FMCS International Freshwater Mollusk Meeting
Organizator: Freshwater Mollusk Conservation Society
Miejsce: Verbania, Włochy
Data: 2018-09-16
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Poster: Single or multiple broods - which breeding strategy is better under stochastic environmental conditions? A case of European freshwater Unionidae mussels
Nazwa konferencji: XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Toruń
Data: 2018-09-13
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.M., Zając K., Najberek K., Zając T.
Wykład na konferencji: Pojedyńcze czy wielokrotne lęgi? Porównanie strategii rozrodczych europejskich małży Unionidae
Nazwa konferencji: XXXVII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zielona przyszłość: glony zastosowania i perspektywy
Organizator: Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki PAN
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Jałowcowa Góra
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Wozniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may Foster long-distance spread of microorganisms
Nazwa konferencji: 37th International Conference of the Polish Phycological Society. Green future: algae – applications and perspective
Organizator: Zakład Biologii Wód im. K. Starmacha Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Zakład Fykologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, Polskie Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Kraków-Dobczyce, Góra Jałowcowa
Data: 2018-05-22
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E., Solarz W., Biedrzycka A.
Poster: What's your favourite way to travel? Raccoon ears may foster long-distance spread of microorganisms.
Nazwa konferencji: Wrocławskie Seminaria Ornitologiczne
Organizator: Zakład Ekologii Behawioralnej UW
Miejsce: Wrocław
Data: 2017-10-26
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład: Wiek osobników i ekologia rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus: wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców.
Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna PTZool. "Ornitologia w skali lokalnej i globalnej"
Organizator: Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zakład Ochrony Przyrody Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Sekcja Ornitologiczna PTZool., Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu, Poleski Park Narodowy
Miejsce: Lublin-Urszulin
Data: 2017-09-20
Autorzy: Bielański W., Zając T., Biedrzycka A., Solarz W., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Różnice wiekowe w parazytemii oraz wpływ infekcji hemopasożytniczych na przeżywalność samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus.
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Adam M. Ćmiel, Katarzyna Zając, Anna M. Lipińska, Tadeusz Zając
Wykład na konferencji: Glochidial infestation of fish by the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: Katarzyna Zając, Jacek Florek, Tadeusz Zając, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Mariusz Klich, Anna Lipińska
Wykład na konferencji: On reintroduction of the endangered thick-shelled river mussel Unio crassus: does river slope matter?
Nazwa konferencji: EUROMAL - 8th European Congress of Malacological Societies
Organizator: the Association of Polish Malacologists, IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2017-09-10
Autorzy: A. M. Lipińska, S. Myzyk, A. M. Ćmiel, D. Kwaśna, K. Zając, T. Zając
Wykład na konferencji: What life history traits can tell on population dynamics and structure in threatened snail species Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M., Zając T.
Wykład na konferencji: Metody aktywnej ochrony małży w dorzeczu rzeki Białej
Nazwa konferencji: XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Spała
Data: 2016-10-12
Autorzy: Lipińska A.M., Myzyk S., Ćmiel A.M., Kwaśna D., Zając K., Zając T.
Wykład na konferencji: Co cechy historii życia mogą powiedzieć o strukturze i dynamice populacji zagrożonego gatunku Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T., Zając K., Adamski P., Bielański W., ĆmielA., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Translocated adults – an effective method of population restoration in Unio crassus
Nazwa konferencji: Restoring floodplains, habitats and connectivity using mussels and brains
Organizator: Life+ project “Unio crassus for Life” we współpracy z Swedish Agency for Marine and Aquatic and Environment and Karlstadt University and Country Boards of Skåne, Östergötland, Södermanland, Jönköping, Blekinge
Miejsce: Lund
Data: 2016-09-28
Autorzy: Zając T.,Ćmiel A., Zając K., Lipińska A.M.
Wykład na konferencji: Difference in glochidial infestation between host fish species of Unio crassus
Nazwa konferencji: International Conference Towards the best practice of river restoration and maintenance
Organizator: Ab-Ovo Association
Miejsce: Kraków
Data: 2016-09-20
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Ćmiel A., Bielański W., Florek J., Strużyński A., Klich M.
Wykład na konferencji: Active conservation of freshwater mussels – the case of Unio crassus in the Biała River
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Lipińska A., Klich M., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała river (Poland): Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar Rearing of unionoid mussels
Organizator: Natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała river (Poland)
Nazwa konferencji: 2nd International Seminar “Rearing of unionoid mussels”
Organizator: natur & ëmwelt / Fondation Hëllef fir d'Natur
Miejsce: Clervaux, Luxembourg
Data: 2015-11-24
Autorzy: Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Zając K., Zając T., Kilikowska A., Wysocka A., Sell J.
Poster: Male or female? Molecular sex identification of the thick-shelled river mussel Unio crassus
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Strużyński A.
Poster: Habitat stochasticity and metapopulation structure as a problem for freshwater mussels conservation - the case of the Unio crassus in the Biała River.
Nazwa konferencji: 2nd International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Great Lakes Center Buffalo State College The State University of New York
Miejsce: Buffalo, USA
Data: 2015-10-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Florek J., Klich M., Lipińska A., Strużyński A.
Poster: Habitat requirements of Unio crassus in the Biała River: Hydrology, substrate, chemistry and fish
Nazwa konferencji: XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Wieliczka
Data: 2015-09-22
Autorzy: Zając K. Zając T.
Wykład na konferencji: Biologia rozrodu Unio crassus
Nazwa konferencji: XXXI Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Wieliczka, Polska
Data: 2015-09-22
Autorzy: Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Czy można zdefiniować nisze ekologiczne małży Unionidae?
Nazwa konferencji: XVIII European Congress of Herpetology
Organizator: University of Wrocław
Miejsce: Wrocław, Poland
Data: 2015-09-07
Autorzy: Małgorzata Łaciak, Paweł Adamski, Wojciech Bielański, Adam Ćmiel, Anna Lipińska, Tomasz Łaciak, Tadeusz Zając
Poster: Breeding ecology and active conservation of yellow-bellied toad Bombina variegata – a case study at the Biała river
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Ekstremalne zaburzenia siedliska i ich wpływ na przeżywalność Vertigo moulinsiana
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Ćmiel A.
Poster: Uwarunkowania siedliskowe międzygatunkowych różnic w biologii małży z rodziny Unionidae
Nazwa konferencji: XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Stowarzyszenie Malakologów Polskich, Łopuszna
Organizator: Stowarzyszenie Malakologów Polskich
Miejsce: Łopuszna
Data: 2014-10-08
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: Odtworzenie populacji Unio crassus w Białej Tarnowskiej
Nazwa konferencji: 17th Workshop of the International Association of Phytoplankton
Organizator: University of Thessaloniki
Miejsce: Kastoria, Greece
Data: 2014-09-14
Autorzy: Wilk-Woźniak E., Najberek K., Solarz W., Pociecha A.
Poster: Stories a few ‘cyanos’ - can we classify cyanobacteria as alien using literature data?
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Zając K., Zając T.
Poster: What can be inferred from the shell of Unio crassus?
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Sell J., Kaczmarczyk A., Mioduchowska M., Zajac K., Zajac T., Bodis E., Kilikowska A., Wysocka A.
Poster: Unexpected patterns of connectivity and phylogeographical breaks in Unio crassus across Central and Eastern Europe
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Lopes-Lima M. et al.
Wykład na konferencji: Conservation of European Freshwater Mussels: Historical Background, Challenges, Future Perspectives
Nazwa konferencji: EUROMAL 2014 7thCongerss of the European Malacological Societes
Organizator: The Malacological Society of London
Miejsce: Cambridge, Wlk. Brytania
Data: 2014-09-07
Autorzy: Zając K., Zając T.
Poster: Habitat selection of Unio crassus in mountainous habitat - a case study in the San river.
Nazwa konferencji: 7th Congress of the European Malacological Societies
Organizator: St Catharine’s College
Miejsce: Cambridge, United Kingdom
Data: 2014-08-07
Autorzy: Lipińska A., Ćmiel A.
Poster: Extreme habitat disturbances and their influence on Vertigo moulinsiana survival
Nazwa konferencji: XXXIIIrd International Conference of the Polish Phycological Society, Cyanobacterial and algal blooms – effects on water management and human health
Organizator: Department of Marine Biology and Ecology, Gdańsk University
Miejsce: Gdynia-Cetniewo
Data: 2014-05-19
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Wilk-Woźniak E., Pociecha A.
Poster: „Native range” of microorganisms: a crowning evidence or another obscurity in the native-alien jigsaw puzzle?
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 212-213
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce: Ponta Delgada, Portugal
Data: 2014-03-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A.
Wykład na konferencji: How to establish a New population of Unio Crassus? A case study In the Biała River
Nazwa konferencji: Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Organizator: IOP PAN, KOP PAN, PROP
Miejsce: Kraków
Data: 2013-10-24
Autorzy: Masło D., Najberek K.
Poster: Amerykańskie nawłocie kontra polskie motyle
Nazwa konferencji: SEH 17th European Congress of Herpetology
Organizator: Veszprém
Miejsce: Veszprém, Hungary
Data: 2013-08-22
Autorzy: Kurek K., Król W., Najberek K., Bury S., Najbar B., Babiasz R., Baś G., Potoczek M., Zięcik A., Ćmiel A. M., Wierzbanowski P.
Wykład na konferencji: Distribution, habitat requirements and conservation of Aesculapian snake Zemenis longissimus in South-Eastern Poland
Nazwa konferencji: World Congress of Malacology Book of abstracts: 214
Organizator: World Congress of Malacology
Miejsce:
Data: 2013-07-01
Autorzy: Zając K., Zając T., Ćmiel A.
Wykład na konferencji: Spatial distribution and abundance of Unionidae mussels in euthrophic floodplain lake. World Congress of Malacology Book of abstracts: 214.
Nazwa konferencji: XXXI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
Organizator: Towarzystwo Fykologiczne
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-05-17
Autorzy: Najberek K., Wilk-Woźniak E.
Poster: Contemporary Huns or stray wanderers? Alien phytoplankton species in Polish freshwaters
Nazwa konferencji: XIII Festiwal Nauki
Organizator: IOP PAN
Miejsce: Kraków
Data: 2013-05-16
Autorzy: Adam M. Ćmiel
Wykład: Matematyka jest wszędzie - w Biologii też!
Nazwa konferencji: Monitoring awifauny w krajowym monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Miejsce: Falenty
Data: 2013-02-09
Autorzy: Adam Ćmiel, Stanisław Tworek
Wykład na konferencji: Metody statystyczne wykorzystane przy opracowaniu danych monitoringu awifauny
Nazwa konferencji: Warsztaty w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach
Organizator: Instytut Ochrony Przyrody PAN
Miejsce: Cisna
Data: 2013-02-05
Autorzy: Baś G., Najberek K.
Wykład: Korytarze ekologiczne w gminie Cisna
Nazwa konferencji: Posiedzenie wyjazdowe Państwowej Rady Ochrony Przyrody
Organizator: Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Miejsce: Zakopane
Data: 2012-12-05
Autorzy: Solarz W., Najberek K., Głowaciński Z.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelaria PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-12-03
Autorzy: Sikora M., Berent K., Najberek K., Tarasiuk T.
Wykład na konferencji: Komisja ds. Doktorantów PAN
Nazwa konferencji: 13th International Rotifer Symposium Rotifera XIII
Organizator: North-Eastern Hill University, Department of Zoology
Miejsce: India, Shillong
Data: 2012-11-18
Autorzy: K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz.
Wykład na konferencji: Alien rotifers – neglected or unsolved problem?
Nazwa konferencji: “2012 Pathways to Success: Integrating Human Dimensions into Fisheries and Wildlife Management Conference”
Organizator: Colorado State University
Miejsce: Breckenridge (Colorado, USA)
Data: 2012-09-24
Autorzy: Olszańska A., Solarz W., Najberek K.
Wykład na konferencji: “What to do with aliens - experts' opinions on the invasive alien species”
Nazwa konferencji: Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie
Organizator: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Miejsce: Warszawa
Data: 2012-09-07
Autorzy: Solarz W.
Wykład na konferencji: Gatunki obce – wprowadzenie
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Sell J., Mioduchowska M., Kaczmarczyk A., Kilikowska A., Wysocka A., Zając K., Zając T., Trichkova T., Ivinskis P.
Wykład: Phylogeography of Unio crassus in Central Europe
Nazwa konferencji: International Meeting on Biology and Conservation of Freshwater Bivalves
Organizator: Instituto Politécnico de Bragança
Miejsce: Bragança, Portugal
Data: 2012-09-04
Autorzy: Zając K., Zając T., Adamski P., Bielański W., Ćmiel A., Lipińska A., Klich M.
Wykład: Good population in bad habitat: on the ecology of the largest population of Unio crassus in Poland
Nazwa konferencji: Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie. Konferencja VIII. Obce gatunki w lasach.
Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
Miejsce: Rogów
Data: 2012-03-29
Autorzy: Solarz W.
Organizacja: Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce
Nazwa konferencji: Problemy ochrony ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk
Organizator: Słowiński Park Narodowy
Miejsce: Łeba
Data: 2012-02-28
Autorzy: Solarz W.
Wykład: Inwazje obcych gatunków – przyczyny, skutki, rozwiązania
Nazwa konferencji: LII Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin
Organizator: Instytut Ochrony Roślin
Miejsce: Poznań
Data: 2012-02-09
Autorzy: Solarz W.
Wykład na konferencji: Inwazje biologiczne a bioróżnorodność – próby rozwiązania problemu w Polsce
Nazwa konferencji: Zebranie Ogólne Doktorantów PAN
Organizator: Kancelarii PAN
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica
Data: 2012-01-19
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Zasady i cele działalności oraz skład osobowy przyszłej Komisji ds. Doktorantów PAN działającej przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Najberek K., Solarz W., Walusiak E., Chmura D., Król W.
Poster: Z deszczu pod rynnę? Weryfikacja hipotezy uwolnienia od wrogów (Enemy Release Hypothesis) na wybranych gatunkach roślin rodzimych i obcych we florze Polski
Nazwa konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej"
Organizator: Uniwersytet Wrocławski
Miejsce: Wrocław
Data: 2011-06-29
Autorzy: Solarz W., Król W., Najberek K.
Wykład na konferencji: Internetowa baza danych Gatunki obce w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias)
Nazwa konferencji: XXXI spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej pt: „Obcy są wśród nas”
Organizator: Biebrzański Park Narodowy
Miejsce: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy
Data: 2010-02-13
Autorzy: Najberek K.
Wykład: Inwazje biologiczne w parkach narodowych i krajobrazowych w Polsce
Nazwa konferencji: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych
Organizator: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Inżynierii Wodnej
Miejsce: Kraków
Data: 2006-06-05
Autorzy: Zając T., Zając K.
Poster: Ochrona i gospodarowanie w obszarach systemu Natura 2000 w dolinach rzecznych
powrót do listy jednostek