Struktura

Dział Administracji i Obsługi

Informacje

Kierownik:
Pracownicy:

Teresa Frydrych

tel.: 12 370 35 14

Barbara Kaleta

tel.: 12 370 35 06

Edward Kaleta

tel.: 12 370 35 06

Maria Misior

tel.: 12 370 35 06

Maria Pacyna

tel.: 18 201 26 51

Irena Piekara

tel.: 12 370 35 06

Marcin Suder

tel.: 12 370 35 17
powrót do listy jednostek