Publikacje

publikacje popularno-naukowe

Bonk M. 2019.

Gąbki słodkowodne. Wiadomości wędkarskie 5: 74.

Bonk M. 2019.

Obce gatunki małży. Wiadomości wędkarskie 6: 78-78.

Bonk M. 2019.

Szukamy raków. Wiadomości wędkarskie 4: 73-73.

Pietrzyk-Kaszyńska A. 2018.

Narzędzia internetowe jako sposób na dialog z mieszkańcami i współzarządzanie zielenią w mieście. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, Fundacja Sendzimira (6): 105-113. Pobierz pdf

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2018.

Sposoby zapobiegania kolizjom ptaków z szybami okiennymi. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Jak postąpić z ptakiem będącym ofiarą kolizji z szybą?. Ogólnopolski Rejestr Kolizji Ptaków ze Szklanymi Elementami Infrastruktury "Szklane Pułapki". Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2018.

Ptasie kolizje z szybami. Ptaki (1): 12-14.

Król P., Urban J. 2017.

Działalność kopalni miedzianogórskich w latach 1915-1922. Studia Muzealno-Historyczne 9: 11-30.

Łaciak M. 2017.

Podchody na granicy wody. Forum Akademickie 1: 58-60. Pobierz pdf

Profus P., Cichocki W. 2017.

Władca nocy. Tatry 60: 80-83.

Profus P., Gil J., Kruszyk R. 2017.

Populacja lęgowa bociana białego Ciconia ciconia w powiecie cieszyńskim w latach 1934-2016. Przyrodnik Ustroński 16: 39-51.

Tomalka-Sadownik A., Zyśk-Gorczyńska E. 2017.

Szklane szyby przystanków - śmiertelne zagrożenie dla ptaków. Głos Przyrody (3): 24-26. Pobierz pdf

Urban J. 2017.

13th International Symposium on Pseudokarst (16-19.09.2015, Kunčice pod Ondřejnikem, Czechy), czyli dejavu po ćwierćwieczu. Zacisk (29): 20-25.

Zyśk-Gorczyńska E., Tomalka-Sadownik A. 2017.

Szklane przystanki – (nie) widoczne zagrożenie dla ptaków. Ekonatura 12 (169): 22-24.

Armatys P., Matysek M. 2016.

Gorczańskie sowy. Salamandra. Kwartalnik Gorczańskiego Parku Narodowego 47: 4-6.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł białogrzbiety. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 90-91.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł czarny. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 96-99.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł duży. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 82-85.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł trójpalczasty. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 86-89.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł zielonosiwy. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 102-103.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Dzięcioł zielony. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 100-101.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

Leśni architekci. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 78-81.

Cichocki W., Matysek M. 2016.

W jaki sposób dzięcioły unikają wstrząsu mózgu?. Tatry, Tatrzański Park Narodowy 56: 81.

Dostatny D.F., Kloc G., Dajdok Z., Karg J., Kujawa K., Tryjanowski P., Wuczyński A., Bączek K. 2016.

Jak gospodarować w sposób zrównoważony? Przykłady i zalecenia dotyczące ochrony bioróżnorodności. IHAR-PIB Radzików, KCRZG, SGGW Warszawa: 1-10.

Jakubiec Z., Zyśk-Gorczyńska E., Wuczyński A. 2016.

Niedźwiedzie wróciły do dawnych ostoi. Las Polski 9: 22-23. Pobierz pdf

Matysek M. 2016.

Gąsiorek na Hali. Tatry 53-55: 68-71.

Cichocki J., Matysek M. 2015.

O jarząbku, najmniejszym i nie policzalnym kuraku leśnym w Tatrach. Tatry 52 (2): 70-75.

Matysek M., Kowal J. 2015.

Duże pchły i małe ssaki. Tatry 51 (1): 52-53.

Matysek M. 2014.

Amator szyszek świerkowych. Tatry 9, wydanie specjalne: 61-63.

Matysek M. 2014.

Dokarmiać, nie dokarmiać?. Tatry 47 (1): 60-61.

Matysek M. 2014.

Duje …. Tatry 47 (1): 58-59.

Matysek M. 2014.

Mornel w polskich Tatrach. Tatry 47 (1): 56-57.

Matysek M. 2014.

Stary niedźwiedź nie śpi mocno. Tatry 48 (2): 60.

Matysek M., Kowal J. 2014.

Dwa nowe gatunki muchówek. Tatry 48 (2): 64-65.

Urban J. 2014.

Pseudokarst during the 16th International Congress of Speleology, Brno, July 21-28th 2013. Pseudokarst Commission Newsletter. 24: 34-38.

Gwiazda R., Twaróg A. 2013.

Skład pokarmu kormoranów Phalacrocorax carbo sinensis zimujących na rzekach w Małopolsce. Kormoran w aspekcie zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich. Morski Instytut Rybacki, Gdynia: 38-49.

Koczur A. 2013.

7230 Alkaline fens (Mountain and lowland alkaline fens of spring fen, sedge fen, and sedge-moss fen characteristics) In: Mróz W. (red.) Monitoring of natural habitats. Methodological guide. GIOŚ, Warszawa: 68-81 .

Masło D. 2013.

Monitoring motyli dziennych (Rhopalocera) Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny – założenia i wyniki programu pilotażowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32 (1): 118–126.

Masło D. 2013.

Zmiany w faunie motyli dziennych Magurskiego Parku Narodowego w aspekcie zmian klimatycznych. W: Kuczera M. (red.). Dokonania Młodych Naukowców. (1): 28–31.

Masło D., Wenta J. 2013.

Skalnik driada Minois dryas (SCOPOLI) (Rhopalocera: Nymphalidae) w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. Forum Faunistyczne 3 (1-2): 1-6.

Matysek M. 2013.

Dwa dzięcioły. Tatry 45 (3): 50–52.

Matysek M. 2013.

Jerzyk a nie jeżyk. Tatry 46 (4): 60-61.

Matysek M. 2013.

Kleszcze w Tatrach. Tatry 44 (2): 46-47.

Matysek M. 2013.

Nowy rekord wysokości. Tatry 43 (1): 52-55.

Matysek M. 2013.

Żółty obuwik. Tatry 46 (4): 52-53.

Solarz W. 2013.

Ptaki prawie nasze. Ptaki 4: 20-23.

Szczepka K. 2013.

Kambryjskie trylobity dzisiejszego obszaru Polski. Wszechświat 114 (8-9): 259-262.

Urban J., Kasza A., Ochman K., Malec J. Wołoszyński M. 2013.

Kadzielnia i jej jaskinie. Przewodnik naturystyczny. Manufaktura Geoturystyczna, Warszawa: 1-63.

Koczur A. 2012.

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio- Caricetea nigrae). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 3: 109-122.

Koczur A. 2012.

7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 3: 123-136.

Koczur A. 2012.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 3: 137-151.

Korzeniak J. 2012.

Ekstensywnie użytkowane łąki świeże (Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 79-94.

Korzeniak J. 2012.

Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa: 95-108.

Matysek M. 2012.

Gość czy stały bywalec?. Tatry 41 (3): 34.

Matysek M. 2012.

Lelek w Tatrach. Gość czy stały bywalec?. Tatry 42 (4): 46-47.

Selva N., Zwijacz Kozica T., Sergiel A., Olszańska A., Zięba F. 2012.

Niedźwiedź, największy i najmniej drapieżny. Tatry 39 (1): 58-63.

Szczepka K. 2012.

Bogactwo florystyczne Pasma Policy. Wszechświat 108: 222-223.

Grzędzicka E. 2011.

Droga do domu. Mechanizm odnajdywania właściwego kierunku. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 10-13.

Grzędzicka E. 2011.

Które ptaki to dziuplaki? Poradnik z zakresu ekologii i ochrony ptaków mieszkających w dziuplach. Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Grzędzicka E. 2011.

Myślistwo ptasze. Echa Leśne 10: 38-39.

Grzędzicka E. 2011.

Puszczyk. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 14-17.

Grzędzicka E., Najberek K. 2011.

Gatunki obce roślin w leśnych siedliskach ptaków. Ptaki - kwartalnik OTOP 1: 20-23.

Koczur A. 2011.

Mires of the Orawsko-Nowotarske Basin. International Mire Conservation Group Newsletter 2011 (4): 39-43.

Koczur A. 2011.

Obszary wodno-błotne. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 56-68.

Koczur A. 2011.

Torfowiska wysokie. W: Staszyńska K.(red.) Natura 2000 w Karpatach. Ochrona aktywna. : 6-7.

Korzeniak J. 2011.

Analiza spójności sieci Natura 2000 dla wybranych grup siedlisk przyrodniczych w Karpatach: łąkowe i murowowe, półnaturalne siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategia zarządzania obszarami Natura 2000. IOP PAN, Kraków: 41-55.

Książkiewicz Z., Lipińska A. 2011.

Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist 56: 8.

Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Baran P., Smółka M., Zając K. 2011.

Gatunki zwierząt. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Instytut Ochrony Przyrody PAN: 185-230.

Perzanowska J., Koczur A., Korzeniak J., Staszyńska K., Uliszak A. 2011.

Siedliska przyrodnicze. W: Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (red.) Natura 2000 w Karpatach. Strategie zarządzania obszarami Natura 2000. : 133-169.

Wilk-Woźniak E. 2011.

Glony planktonowe: wrogowie i przyjaciele. Ekonatura 7 (92): 9-11.

Zając K. 2011.

Jasiołka. W: Rogała D., Marcela A. (red.) Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu (http://download.entomo.pl/pracepdf/Obszary_Natura_2000_na_Podkarpaciu_cz.1_(2011).pdf i http://download.entomo.pl/pracepdf/Obszary_Natura_2000_na_Podkarpaciu_cz.2_(2011).pdf). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 148-153.

Zwijacz Kozica T., Zięba F., Selva N. 2011.

Po naukę do Szwecji. Tatry 37 (3): 41-45.

Król P., Urban J. 2010.

Historia i współczesne wartości edukacyjne górnictwa kruszcowego w Miedzianej Górze . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 16.

Król P., Urban J., Garus R. 2010.

Zabytki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w dolinie górnej Bobrzy. Agencja JP. Kielce: 1-84.

Urban J. Kasza A. 2010.

Naukowe i edukacyjne wartości jaskiń oraz stanowisk krasowych Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego . Symp. popularno-naukowe: „Zagospodarowanie geoturystyczne okolic Miedzianki – perspektywy, możliwości, koncepcje”, Miedzianka, 4.09.2010: 13.

Wyżga B. 2010.

Zapis dynamiki przepływu wody i transportu rumowiska w cechach teksturalnych żwirowych osadów korytowych. Wszechświat (111): 127-131. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Ranienie drzew przez niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 7 (12): 34-36.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Sen zimowy niedźwiedzia brunatnego. Bieszczady 2 (7): 30-32.

Zyśk-Gorczyńska E. 2010.

Stary niedźwiedź mocno śpi?. Tatry 2 (32): 48-49.

Cortés-Avizanda A., Selva N., Carrete M., Serrano D. , Donázar J.A. 2009.

Donde ubicar un muladar?. Quercus 284: 28-32.

Konopiński M.K. 2009.

Pleistocene evolutionary history of Central and Eastern European populations of the Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne). Polish Academy of Sciences, Annual Report 2009: 40-41.

Okarma H., Solarz W. 2009.

Inwazje biologiczne – niedoceniany problem w ochronie przyrody. Wszechświat 110: 14-20.

Zając K. 2009.

Ostoja Jaśliska. Seria Natura 2000 w Karpatach. Sfinansowano z projektu „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach” realizowany w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Kraków. Pobierz pdf

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Fauna i flora przy szlaku. Bieszczady 5 (5): 26-29.

Zyśk-Gorczyńska E. 2009.

Znakowane czy ranione?. Tatry 1 (27): 18.

Kustosz D. 2008.

Szafranologia, czyli rzecz o szafranie. Wiadomości Botaniczne 1/2 (52): 137-141.

Margielewski W., Szura C., Urban J. 2008.

Jaskinia Miecharska cave (Beskid Śląski Mts, Outer Carpathians) – the largest non-karst cave in the Flysch Carpathians. Zacisk. Special Issue: 7-13.

Sánchez-Zapata J.A., Donázar J.A., Carrete M., Margalida A., Selva N., Tella J.L., Blanco G., Lemus J., Blázquez M., Cortés-Avizanda A., Hiraldo F. 2008.

Ecosistemas asépticos? Muladares y conservación de la biodiversidad. Quercus 268: 80-81.

Urban J. 2008.

Kras gipsowy w Nadnidziańskim i Szanieckim Parku Krajobrazowym. Wyd. Zespół. Nadnidziańskich i Świętokrzyskich PK, Kielce: 1-87.

Zyśk-Gorczyńska E. 2008.

Niedźwiedzie i drzewa na wiosnę. Tatry 2 (24): 44.

Solarz W. 2007.

Inwazja obcych. Academia 2: 6-9..

Solarz W., Chmura D. 2007.

Żółte światło. Academia 4: 33.

Solarz W., Zając T. 2005.

Regional and subregional cooperation on IAS in Europe. IUCN ROfE 8: 5.

Solarz W., Król W. 2004.

Gatunki obce w Polsce - przyczyny wprowadzenia, wpływ na rodzimą przyrodę i konieczność zwalczania. Działalność Naukowa. Wybrane Zagadnienia 17: 43-45.

Amirowicz A. 2003.

Ryby i minogi w wodach Górnego Śląska. Przyroda Górnego Śląska (34): 15–18.

Zając K. 2003.

Wymagania siedliskowe ginącego gatunku małża - szczeżui wielkiej Anodonta cygnea. Działalność naukowa PAN. Wybrane zagadnienia. 16: 56-57. Pobierz pdf

Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K. 1998.

The Pan-European Ecological Network: A representative case from Poland . European Nature. Magazine on the Interface of Policy and Science 1: 23. Pobierz pdf

Amirowicz A. 1983.

Woszerie i możliwości ich badania. Wszechświat 84 (10): 225–228.