Projekt

 Ocena skuteczności pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na potrzeby monitoringu przyrodniczego w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich.
Wykonawcy:
Okres realizacji: 2011 - 2014
Lista projektów